คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง กลับมารักกันได้ไหม – แอน มาแนง

คอร์ด เพลง กลับมารักกันได้ไหม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง กลับมารักกันได้ไหม

เนื้อร้อง มันนานเท่าไร แล้วเธอ ที่เราไม่เจอกันมันนานเท่าไร ใจฉัน ไม่เคยลืมจากวันที่เราเลิกกัน ยังจำ แต่ภาพเธอ เป็นความทรงจำ เป็นภาพอดีตยังฝังใจ * ได้มาเจอกันเธออกีครั้ง หัวใจก็เริ่มหวั่นไหวฉันยังไม่ลืมครั้งเราเคยรักกันเห็นสายตาของเธออีกครั้ง ดูยังไงก็ผูกพัน เรายังมีกัน และกันอยู่ในใจ** เรากลับมารักกันได้ไหม เสียงหัวใจฉันร่ำร้องให้เธอล……

คอร์ด เพลง กลับมารักกันได้ไหม

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ด เพลง กลับมารักกันได้ไหม

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง กลับมารักกันได้ไหม

เนื้อร้อง เพลง กลับมารักกันได้ไหมเนื้อร้องมันนานเท่าไร แล้วเธอ ที่เราไม่เจอกัน
มันนานเท่าไร ใจฉัน ไม่เคยลืม
จากวันที่เราเลิกกัน ยังจำ
แต่ภาพเธอ เป็นความทรงจำ
เป็นภาพอดีตยังฝังใจ* ได้มาเจอกันเธออกีครั้ง หัวใจก็เริ่มหวั่นไหว
ฉันยังไม่ลืมครั้งเราเคยรักกัน
เห็นสายตาของเธออีกครั้ง ดูยังไงก็ผูกพัน
เรายังมีกัน และกันอยู่ในใจ** เรากลับมารักกันได้ไหม เสียงหัวใจฉันร่ำร้อง
ให้เธอลอง ลองฟังเสียงของหัวใจ
เรากลับมารักกันอีกครั้ง เพราะใจยังมีเธอเสมอ
ให้กลับมาเจอ อย่างที่ใจเราต้องการ(*,**,**)ให้กลับมาเจอ อย่างที่ใจเรา…ต้องการ

ศิลปิน แอน มาแนง

ฟังเพลง คอร์ด เพลง กลับมารักกันได้ไหม

, , , , , ,