คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ทำ – ดั๊คค์ (Duck)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ทำ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ทำ

คำร้อง/ทำนอง เถิกศักดิ์ แหลมสกุลเหมือนเป็นแค่คนเดินผ่าน และเธอก็คงรำคาญเหมือนเธอนั้นคอยมองผ่าน เหมือนไม่มีฉันในสายตาเหมือนทำอะไรลงไป แล้วเธอไม่เคยรับไปเหมือนลืมที่เธอเคยบอก เหมือนไม่เคยจำเธอบอกว่าเราควรเป็นแค่เพื่อนกันเธอบอกว่าฉันควรเป็นแค่เพื่อนเธอแค่เพื่อนที่ดี ที่ดี คนนึงเท่านั้นทุกๆสิ่งที่ทำให้ไป เหมือนมันไม่เคยมีความหมายเมื่อรู้ว่า……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ทำ

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ทำ

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ทำ

เนื้อร้อง เพลง ทำคำร้อง/ทำนอง เถิกศักดิ์ แหลมสกุลเหมือนเป็นแค่คนเดินผ่าน และเธอก็คงรำคาญ
เหมือนเธอนั้นคอยมองผ่าน เหมือนไม่มีฉันในสายตาเหมือนทำอะไรลงไป แล้วเธอไม่เคยรับไป
เหมือนลืมที่เธอเคยบอก เหมือนไม่เคยจำเธอบอกว่าเราควรเป็นแค่เพื่อนกัน
เธอบอกว่าฉันควรเป็นแค่เพื่อนเธอ
แค่เพื่อนที่ดี ที่ดี คนนึงเท่านั้น
ทุกๆสิ่งที่ทำให้ไป เหมือนมันไม่เคยมีความหมาย
เมื่อรู้ว่าทำเท่าไหร่ ก็คงไม่ได้ครอบครอง ใจของเธอ..เหมือนเป็นเพียงลมพัดผ่าน
แค่คนที่เธอไม่เคยต้องการ
และฉันเป็นแค่คนๆนึง ที่มันรักเธอเธอบอกว่าเราควรเป็นแค่เพื่อนกัน
เธอบอกว่าฉันควรเป็นแค่เพื่อนเธอ
แค่เพื่อนที่ดี ที่ดี คนนึงเท่านั้น
ทุกๆสิ่งที่ทำให้ไป เหมือนมันไม่เคยมีความหมาย
เมื่อรู้ว่าทำเท่าไหร่ ก็คงไม่ได้ครอบครอง ใจของเธอ..เธอบอกว่าเราควรเป็นแค่เพื่อนกัน
เธอบอกว่าฉันควรเป็นแค่เพื่อนเธอ
แค่เพื่อนที่ดี ที่ดี คนนึงเท่านั้น
ทุกๆสิ่งที่ทำให้ไป เหมือนมันไม่เคยมีความหมาย
เมื่อรู้ว่าทำเท่าไหร่ ก็คงไม่ได้ครอบครอง ใจของเธอ..

เจ้าของผลงานเพลง ดั๊คค์ (Duck)

ฟังเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง ทำ

, , , , , , ,