คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้ – แคล (KAL)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้

จือดื๊อดือ จือดื๊อดือ จือดื๊อดือ ดึด จื่อ ดือ ดื๊ด จือ..อ ดื่อ ……เฮ้ เย้ เย ไม่ได้ขอ..ฟ้า ได้โปรด..หาใครซักคน หรือ..เหงา จึงคิดไปรักใคร ไม่ได้เพียงขาดความ..อบอุ่น หรือแค่อ่อนไหว ไม่ใช่จะมี..ใคร เพราะใกล้กัน ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้

เนื้อ เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้จือดื๊อดือ จือดื๊อดือ จือดื๊อดือ ดึด จื่อ ดือ ดื๊ด จือ..อ ดื่อ……เฮ้ เย้ เยไม่ได้ขอ..ฟ้า ได้โปรด..หาใครซักคนหรือ..เหงา จึงคิดไปรักใครไม่ได้เพียงขาดความ..อบอุ่นหรือแค่อ่อนไหวไม่ใช่จะมี..ใคร เพราะใกล้กันแต่เธอรู้..ไหม ตั้งแต่..ฉันได้พบเธอเพียง..เจอ ไม่ถึงกับทุกวันเหมือนได้เจอ..กับคน..พิเศษ แสนสำคัญเป็นคนที่ฉันจะยอม..ให้ใจ * ไม่ใช่แค่ใครซักคน (ไม่ใช่แค่ใครซักคน) ไม่ใช่แค่ใครก็ได้ (ไม่ใช่แค่ใครก็ได้) มีเพียงคนเดียวเท่านั้น..ที่ตรง..หัวใจ คือเธอ……เฮ้ เย้ เย ฮ้า ฮาอยากให้รู้..นะ ถ้าหาก..ฉันไม่พบเธอใจ..คง ไม่คิดจะคบใครฉันพอใจ..อยู่แล้ว..ทุกอย่างไม่..เดียวดาย จนมาวันนี้..มาเจอ..กับเธอ(* ซ้ำ)บอกเธอแบบนั้น ให้มั่น..ใจว่าฉันทำอะไร ฉันคิด..ก่อนถ้าบอกเธอว่ารัก ให้เธอเชื่อ..ใจฉันหมายความอย่างนั้น..แน่นอน เย้ เย้ เย………..ไม่ใช่แค่ใครซักคน (โว้ โอ้ เย)ไม่ใช่แค่ใครก็ได้ (ฮื้อ..อื๊อ…..อ)มีเพียงคนเดียวเท่านั้น..ที่ตรง..หัวใจ(เฮ้..เย) คือเธอ (ฮื้อ อือ)ไม่ใช่แค่ใครก็ได้ (โอ๊…โอว)มีเพียงคนเดียวเท่านั้น..ที่ตรง..หัวใจ คือเธอเฮ้ เย เย้…จือดื๊อดือ จือดื๊อดือ จือดื๊อดือ ดึด จื่อ ดือ ดื๊ด จือ..อโอ้ว โอว.ว..ว

เจ้าของผลงานเพลง แคล (KAL)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ไม่ใช่แค่ใครก็ได้

, , , , , , ,