คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง น้ำตาลาไทร – ไท ธนาวุฒิ แก้วเพิก

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง น้ำตาลาไทร

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง น้ำตาลาไทร

ลาแล้วแก้วตา สัญญาให้ไว้ยังจำบุญหนีบาปนำ พี่มาไม่เจอนวลนางทั่วถิ่น พนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนางพี่อ้างว้าง อารมณ์นางไม้แม่เอย ไยเฉยให้ช้ำวิญญานวลน้องไม่มา ยิ่งพาอุราระบมหรือเจ้า เขาไพรบังไว้ซ่อนชมข้าขอจอมไพรพนมยอมสิ้นลมบวงสรวงจอมไพร*เทพารักษ์ ร่มไทรสาขาอุ้มสมพานางน้องมา ให้ข้าเถิดหนาพระไทรมีน้ำตา ข้าหลั่งรินจากใจขอหลั่งไว้ ล้าง……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง น้ำตาลาไทร

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง น้ำตาลาไทร

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง น้ำตาลาไทร

เนื้อ เพลง น้ำตาลาไทรลาแล้วแก้วตา สัญญาให้ไว้ยังจำ
บุญหนีบาปนำ พี่มาไม่เจอนวลนาง
ทั่วถิ่น พนาตามหาหมดทาง
เจ้าทิ้งสัญญาหรือนาง
พี่อ้างว้าง อารมณ์นางไม้แม่เอย ไยเฉยให้ช้ำวิญญา
นวลน้องไม่มา ยิ่งพาอุราระบม
หรือเจ้า เขาไพรบังไว้ซ่อนชม
ข้าขอจอมไพรพนม
ยอมสิ้นลมบวงสรวงจอมไพร*เทพารักษ์ ร่มไทรสาขา
อุ้มสมพานางน้องมา ให้ข้าเถิดหนาพระไทร
มีน้ำตา ข้าหลั่งรินจากใจ
ขอหลั่งไว้ ล้างเท้าเทวดาขอหนุนตักนาง จนสางอรุโณทัย
ยอมแม้สิ้นใจ เซ่นสรวงแด่ปวงเทวา
คอยเจ้า แม้เงาไม่เห็นเจ้ามา
พี่นี้มีเพียงน้ำตา รินหลั่งลารากไม้ไทรงามเป็นเพลง ของ พร ภิรมย์ นะครับ ไท ธนาวุฒิ เอามาร้องใหม่
ขอคร์อดด้วยนะครับ

รวมผลงานเพลง ไท ธนาวุฒิ แก้วเพิก

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง น้ำตาลาไทร

, , , , , , ,