คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด) – กะลา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

ไม่มาก็คิดถึง กะลา Tempo: Moderato: ลลลทลลรํรํรํรํมํรํรํลลลลทลลมํมํมํฟํ#มํมํ ไม่มาก็คิดถึง จึงต้องมาหา อยากจะเห็นหน้าเธอให้พอชื่นใจล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท ……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)

เนื้อ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)ไม่มาก็คิดถึง กะลา Tempo: Moderato
เนื้อ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด):
ลลลทลลรํรํรํรํมํรํรํลลลลทลลมํมํมํฟํ#มํมํไม่มาก็คิดถึง จึงต้องมาหา อยากจะเห็นหน้าเธอให้พอชื่นใจ
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ทแต่มาแล้วพบเขา ใจก็หวั่นไหว เธอมีเขาข้างกาย อย่างนั้นทั้งคน
ล ท ดํ# ดํ# ดํ# ทดํ# ท ดํ# ท ดํ#รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท *ความจริงตัวฉันเอง ควรต้องทำใจ บอกใจให้ลืมทุกสิ่ง
ล ล ล ล ท ล ดํ# มํ ท ล ล ฟ# ล ท ล ฟ# ม แต่ใจมันไม่ฟัง ไม่ยอมรับความจริง ทุกสิ่งก็เลยฝังใจ ฮื้อ….ฮือ….
ฟ#ฟ# ฟ# ล ล ท ล ท ดํ# มํ ท ล ล ฟ#ซ#ล ดํ# ท ดํ# ท**อยากเป็นเขาคนนั้น อยากได้ความผูกพันจากเธอ อยากให้เธอนั้นมีใจ
ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ท ล ซ#ฟ# ล ท ดํ# รํ ดํ# ท***อยากเป็นเขาคนนั้น คนที่เธอห่วงใย ใส่ใจ แต่ก็รู้ว่ามันคง (ไม่มีทาง)
ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ดํ#รํ มํ ดํ# มํ ท ล ซ#ฟ# ลทดํ#รํ ดํ#ท ดํ#ท ล
Solo:
ลลลทลลรํรํรํรํมํรํรํลลลลทลลมํมํมํฟํ#มํมํไม่มาก็คิดถึง จึงต้องมาหา อยากจะเห็นหน้าเธอ ให้พอชื่นใจ
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ทแต่เธอคงไม่รู้ ใจฉันหวั่นไหว เจอะเธอกับเขาเมื่อไร น้อยใจทุกที
ล ท ดํ#ดํ#ดํ# ท ดํ# ท ดํ# ท ดํ# รํ ดํ# ท ล ท ดํ# ท
(ซ้ำ *, **, ***, **)อยากเป็นเขาคนนั้น คนที่เธอห่วงใย ใส่ใจ แต่สุดท้ายมันก็คง ไม่มีทาง
ดํ# รํ มํ ดํ# มํ ดํ#รํ มํ ดํ# มํ ท ล ซ#ฟ# ล ท ดํ# รํ ดํ#ท ดํ#ท ล ดํ# ล ก็รู้ว่ามันคงไม่มีทาง
ลลลทดํ#รํ ท ดํ#ท ล ดํ# ล สุดท้ายมันก็คงไม่มีทาง ก็รู้ว่ามันคงไม่มีทาง
ลล ล ท ดํ#รํ ทดํ#ท ล รํ ดํ# ท ล ลทดํ#รํ ท ดํ#ท ล

ศิลปิน กะลา

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่มาก็คิดถึง (คีย์บอร์ด)