คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ – เต้น นรารักษ์,พลอย พรทิพย์

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ

มันนานไปไหมที่ไม่พบกัน คุยกันแค่นิดหน่อยเธอปล่อยให้ต้องเหงาพยายามจะเข้าใจไม่คิดเองว่าเธอนั้นตั้งใจ หลบหน้าไม่อยากเจอ ต่อให้งอนเธอคงไม่ง้อเพราะไม่เคยสนใจแอบมองใครเขายุ่งแค่ไหนก็ยังหาเวลามาเจอแต่กับเธอไม่เคยนึกถึงฉัน ที่บอกว่าไม่ว่าง หรือเป็นข้ออ้างของคนหมดใจอย่าให้ต้องเดาอะไร มากกว่านี้เลยเอะอะก็ไม่ว่าง อย่าค่อยค่อยต้องห่างอย่างนี้เลยหาก……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ

เนื้อร้อง เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจมันนานไปไหมที่ไม่พบกัน คุยกันแค่นิดหน่อย
เธอปล่อยให้ต้องเหงา
พยายามจะเข้าใจไม่คิดเอง
ว่าเธอนั้นตั้งใจ หลบหน้าไม่อยากเจอต่อให้งอนเธอคงไม่ง้อเพราะไม่เคยสนใจ
แอบมองใครเขายุ่งแค่ไหนก็ยังหาเวลา
มาเจอแต่กับเธอไม่เคยนึกถึงฉันที่บอกว่าไม่ว่าง หรือเป็นข้ออ้างของคนหมดใจ
อย่าให้ต้องเดาอะไร มากกว่านี้เลย
เอะอะก็ไม่ว่าง อย่าค่อยค่อยต้องห่างอย่างนี้เลย
หากไม่รักก็พูดเลย อย่าให้ต้องทรมานในการต้องรอเธอใจนึงแอบหวังเธอจะเหมือนเดิม
กลับมาเหมือนคนเก่า ไม่ปล่อยให้ต้องเหงา
ใจนึงกลัวใครจะเปลี่ยนหัวใจ
เปลี่ยนเธอแล้วทุกอย่าง ที่หายไปแบบนี้ต่อให้งอนเธอคงไม่ง้อเพราะไม่เคยสนใจ
แอบมองใครเขายุ่งแค่ไหนก็ยังหาเวลา
มาเจอแต่กับเธอไม่เคยนึกถึงฉันที่บอกว่าไม่ว่าง หรือเป็นข้ออ้างของคนหมดใจ
อย่าให้ต้องเดาอะไร มากกว่านี้เลย
เอะอะก็ไม่ว่าง อย่าค่อยค่อยต้องห่างอย่างนี้เลย
หากไม่รักก็พูดเลย อย่าให้ต้องทรมานในการต้องรอเธอที่บอกว่าไม่ว่าง หรือเป็นข้ออ้างของคนหมดใจ
อย่าให้ต้องเดาอะไร มากกว่านี้เลย
เอะอะก็ไม่ว่าง อย่าค่อยค่อยต้องห่างอย่างนี้เลย
หากไม่รักก็พูดเลย อย่าให้ต้องทรมานในการต้องรอเธอ

ศิลปิน เต้น นรารักษ์,พลอย พรทิพย์

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ

, ,