คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น – โซคูล (So cool)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น

สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น So cool, intro| | | | | เธอ อย่าคิด ว่าฉันตาบอด ไม่เห็น ว่าเธอ ไปกับใคร เธออย่าคิดว่าฉันเป็นใบ้ ไม่พูด อะไรไม่ใช่ไม่รู้เลย ถ้าเธอมองว่าฉัน โง่งม ไม่คิด อะไร ///……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น

เนื้อร้อง เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น So cool,
intro| | | | |เธอ อย่าคิด ว่าฉันตาบอดไม่เห็น ว่าเธอ ไปกับใครเธออย่าคิดว่าฉันเป็นใบ้ไม่พูด อะไรไม่ใช่ไม่รู้เลยถ้าเธอมองว่าฉัน โง่งม ไม่คิด อะไร
////
ก็เลยอยากบอกเธอสักคำเธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉัน ก็เป็นสิ่งมีชีวิต
7
ที่คิดได้และเจ็บเป็น เหมือนเธอ
7
เธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วตายเหมือนกับเธอ ถ้าเธอยังแคร์
| | | | |
ก็อยากให้ทบทวน ว่าฉันจะเป็นยังไงเธอ อย่าคิด ว่าฉันไม่ได้ยินถ้อยคำที่เธอพูดกับใครเธอ อย่าคิดว่าฉันไม่เข้าใจเหมือนไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับเธอถ้าเธอมองว่าฉันโง่งม ไม่คิดอะไร
////
ก็เลยอยากบอกเธอสักคำเธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉัน ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น เหมือนเธอเธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วตายเหมือนกับเธอ ถ้าเธอยังแคร์ก็อยากให้ทบทวน 7
เธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉัน ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น เหมือนเธอเธออาจจะลืมไปแล้ว ว่าฉันก็มีสมองและหัวใจเกิดแล้วตายเหมือนกับเธอ ถ้าเธอยังแคร์
| | | | | |
ก็อยากให้ทบทวน ว่าฉันจะเป็นยังไงลองดูนะครับขำๆ

ผลงานเพลง โซคูล (So cool)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น