คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คอย – ฟรีเบิร์ดส (Free Birds)

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คอย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คอย

: (2 time) คอยแต่เธอ หลงละเมอเพ้อ คอยแต่เธอ รักแรกเจอเพ้อครวญเรียกหา ขอเธอจงอย่าหน่าย รักไม่คลายจากเธอ( ซ้ำ * ) ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนักไม่แปรผัน รำพันเพลงรักเป็นสื่อ ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คอย

คอร์ดเพลงง่ายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คอย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คอย

เนื้อร้อง เพลง คอยเนื้อร้อง เพลง คอย : (2 time) คอยแต่เธอ หลงละเมอเพ้อ คอยแต่เธอ รักแรกเจอเพ้อครวญเรียกหา ขอเธอจงอย่าหน่าย รักไม่คลายจากเธอ( ซ้ำ * ) ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนักไม่แปรผัน รำพันเพลงรักเป็นสื่อ วอนไมตรีตอบรับ ฉันคงคลายใจเศร้าหมอง ด่วนเถิดคนดีก่อนจะสายไป รักแต่เธอ หลงรักเธอ จึงตรมเศร้าหมอง หวังเพียงครองรักเดียวตลอดไป ขอจงเชื่อใจ รักจริงแท้แน่นอน รักจริงแท้แน่นอน

ศิลปิน ฟรีเบิร์ดส (Free Birds)

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คอย

, , , , , , ,