คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง เพลงรัก – ซิน ซิงกูล่าร์ (Sin Singular)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง เพลงรัก

นี่คือเพลงรัก ที่เขียนอยู่แสนนานอยู่ในใจฉัน ใจความสำคัญยังขาดหาย* ทุกสิ่งที่คิด เริ่มพังทลายกระจัดกระจาย ควบคุมเท่าไร ก็ไม่ทันตั้งแต่พบเจอความเป็นจริง ว่าเธอไม่เคยต้องการแม้ฉันเติมมันด้วยคำๆ ไหน** ยังไม่รู้จริงๆ ต้องทำอย่างไรเมื่อได้รู้ ปลายทาง ไม่มีเส้นชัยได้แต่ขอ ดูแล รักเธอ แค่เพียงไกลๆและยังเก็บอยู่ในใจ ตลอดมา(*,**)ได้แต่ขอ ดูแล ……

คอร์ดกีตาร์ เพลง เพลงรัก

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง เพลงรัก

เนื้อร้อง เพลง เพลงรักนี่คือเพลงรัก ที่เขียนอยู่แสนนาน
อยู่ในใจฉัน ใจความสำคัญยังขาดหาย* ทุกสิ่งที่คิด เริ่มพังทลาย
กระจัดกระจาย ควบคุมเท่าไร ก็ไม่ทัน
ตั้งแต่พบเจอความเป็นจริง ว่าเธอไม่เคยต้องการ
แม้ฉันเติมมันด้วยคำๆ ไหน** ยังไม่รู้จริงๆ ต้องทำอย่างไร
เมื่อได้รู้ ปลายทาง ไม่มีเส้นชัย
ได้แต่ขอ ดูแล รักเธอ แค่เพียงไกลๆ
และยังเก็บอยู่ในใจ ตลอดมา(*,**)ได้แต่ขอ ดูแล รักเธอ แค่เพียงไกลๆ
และยังเก็บอยู่ในใจ ตลอดมา

ศิลปิน ซิน ซิงกูล่าร์ (Sin Singular)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตาร์ เพลง เพลงรัก

, , , , , , ,