คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ด้วยแรงแห่งรัก – สาว สาว สาว

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ด้วยแรงแห่งรัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ด้วยแรงแห่งรัก

สายลมเฉื่อยฉิว แผ่วพลิ้วพัดพา ความรักมาให้ แนบกลางฤทัย เราทั้งสอง หมายปองรักมั่น รักเป็นพลัง แห่งดวงชีวิต คิดสู้ฝ่าฟัน ได้อยู่ร่วมกัน จวบจนถึงวัน บั้นปลายชีวี ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ด้วยแรงแห่งรัก

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ด้วยแรงแห่งรัก

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ด้วยแรงแห่งรัก

เนื้อ เพลง ด้วยแรงแห่งรักสายลมเฉื่อยฉิว แผ่วพลิ้วพัดพา ความรักมาให้แนบกลางฤทัย เราทั้งสอง หมายปองรักมั่นรักเป็นพลัง แห่งดวงชีวิต คิดสู้ฝ่าฟันได้อยู่ร่วมกัน จวบจนถึงวัน บั้นปลายชีวีจะอยู่แห่งไหน ไกลกันสุดหล้า สุดฟ้าธานีแม้ขุนคีรี จะมีขวางกั้น รักดั้นไปถึงด้วยแรงแห่งรัก ชักพาใจให้ ใฝ่ฝันคะนึงแม้ใครฉุดดึง มิอาจหยุดยั้ง รั้งใจฉันได้เธอคือดวงใจฉัน คือความฝัน อันแสนพิไลแม้เธอจะอยู่ห่างไกล ฉันจะตามไป ด้วยแรงรักเอยSOLO:/3/4)/จะอยู่แห่งไหน ไกลกันสุดหล้า สุดฟ้าธานีแม้ขุนคีรี จะมีขวางกั้น รักดั้นไปถึงด้วยแรงแห่งรัก ชักพาใจให้ ใฝ่ฝันคะนึงแม้ใครฉุดดึง มิอาจหยุดยั้ง รั้งใจฉันได้เธอคือดวงใจฉัน คือความฝัน อันแสนพิไลแม้เธอจะอยู่ห่างไกล ฉันจะตามไป ด้วยแรงรักเอย
SOLO:/3/4)/

เจ้าของผลงานเพลง สาว สาว สาว

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ด้วยแรงแห่งรัก

, , , , , , ,