คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เล่ย์ลมลวง – สมชาย ใหญ่

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เล่ย์ลมลวง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เล่ย์ลมลวง

เพียงแค่คำคำหนึ่ง ที่เธอนั้นพูดออกมาแค่คงมิใช่สัญญาจากหัวใจเพียงแค่คำคำเดียว ที่เธอชอบบอกใครๆหลอกให้ฉันตายใจตลอดมา*ก็รู้ทั้งรู้ ว่าเธอนั้นไม่จริงใจไม่รู้ทำไม นังทนรักเธอเรื่อยมาห้ามเท่าไรไม่ฟัง ใจยังปรารถนาหลงมนต์เล่ย์มารยา ลมปากของเธอ(เลย์ลมลวง)……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เล่ย์ลมลวง

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เล่ย์ลมลวง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เล่ย์ลมลวง

เนื้อร้อง เพลง เล่ย์ลมลวงเพียงแค่คำคำหนึ่ง ที่เธอนั้นพูดออกมา
แค่คงมิใช่สัญญาจากหัวใจ
เพียงแค่คำคำเดียว ที่เธอชอบบอกใครๆ
หลอกให้ฉันตายใจตลอดมา
*ก็รู้ทั้งรู้ ว่าเธอนั้นไม่จริงใจ
ไม่รู้ทำไม นังทนรักเธอเรื่อยมา
ห้ามเท่าไรไม่ฟัง ใจยังปรารถนา
หลงมนต์เล่ย์มารยา ลมปากของเธอ(เลย์ลมลวง)

ผลงานเพลง สมชาย ใหญ่

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง เล่ย์ลมลวง

, , , , , , ,