คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไร – ฟิล์ม รัฐภูมิ(Film)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไร

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไร

ไม่รู้…(ว่าจะจบเช่นไร) amp;#8211; lm Ost.รักนะ 24 ชั่วโมงไม่รู้ว่ามีเวลา ที่เหลือสักนานเท่าไรจะพอได้ใกล้ชิดเธออีกนานไหมฟ้ามันคงเปลี่ยนสี หากจะไม่มีเธอต่อไป*ก็ฉันนั้นควรทำใจ หรือฉันนั้นควรเดินไปตามทางทีใจตัวเองขีดเอาไว้ถามตัวเองอีกที ได้แต่ถามตัวเองอย่างนั้น**ไม่รู้ ว่ามันจะจบเช่นไรรักไม่มีทางให้ไป จะทำยังไงบอกฉันทีไม่รัก ก็คงไม่ทรม……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไร

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไร

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไร

เนื้อร้อง เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไรไม่รู้…(ว่าจะจบเช่นไร) amp;#8211; lm Ost.รักนะ 24 ชั่วโมง
ไม่รู้ว่ามีเวลา ที่เหลือสักนานเท่าไร
จะพอได้ใกล้ชิดเธออีกนานไหม
ฟ้ามันคงเปลี่ยนสี หากจะไม่มีเธอต่อไป*ก็ฉันนั้นควรทำใจ หรือฉันนั้นควรเดินไป
ตามทางทีใจตัวเองขีดเอาไว้
ถามตัวเองอีกที ได้แต่ถามตัวเองอย่างนั้น**ไม่รู้ ว่ามันจะจบเช่นไร
รักไม่มีทางให้ไป จะทำยังไงบอกฉันที
ไม่รัก ก็คงไม่ทรมานอย่างนี้
หรือว่าในทางที่ดี ฉันควรจะไป
*/**
ไม่รู้ ว่ามันจะจบเช่นไร
รักไม่มีทางให้ไป จะทำยังไงบอกฉันที
ไม่รัก ก็คงไม่ทรมานอย่างนี้
ฉันว่าในทางที่ดี ฉันควรจะไป ไปให้ไกลเธอ

เจ้าของผลงานเพลง ฟิล์ม รัฐภูมิ(Film)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง ไม่รู้…ว่าจะจบเช่นไร