คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง พออยู่พอกิน – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกี่ต้า เพลง พออยู่พอกิน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง พออยู่พอกิน

INTRO: (2 ครั้ง) ทำนาเพียง 5 ไร่ ได้ข้าวกินตลอดปี พืชไร่ไม้ผลดี แฟงแตงกวา 5 ไร่พอ บ่อน้ำ 3 ไร่นั้น เลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ 2 ไร่เป็นเรือนหอ พ่อให้มาทฤษฎีใหม่ ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง พออยู่พอกิน

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง พออยู่พอกิน

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง พออยู่พอกิน

เนื้อ เพลง พออยู่พอกินINTRO: (2 ครั้ง) ทำนาเพียง 5 ไร่ ได้ข้าวกินตลอดปี พืชไร่ไม้ผลดี แฟงแตงกวา 5 ไร่พอบ่อน้ำ 3 ไร่นั้นเลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ2 ไร่เป็นเรือนหอพ่อให้มาทฤษฎีใหม่ * ตราบใดที่ยังมีดิน เรายังมีกินมีอยู่ตลอดไป บรรพบุรุษคนไทย เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน** ตราบใดที่ยังมีแรง จะแปลงไร่นาเป็นผลิตผล พอเพียงให้เลี้ยงตัวตน เป็นพลเมืองพออยู่พอกินSOLO: (2 ครั้ง) พ่อแม่ยกให้มา ที่ปู่ย่าเคยทำกิน นาไร่คือทรัพย์สิน จิตวิญญาณบรรพชนลูกหลานเร่ไปขายน่าละอายซื้อของโจรหวนกลับมาเลี้ยงดูตนเป็นกรรมกรจะกินอะไร (ซ้ำ *, **)SOLO: (2 ครั้ง) สหกรณ์เป็นการรวมหมู่ กู่เศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง สหกรณ์รวมกันเป็นเมือง เมืองสหกรณ์เกษตรเพียงพอสอดประสานเข้าในส่วนกลางสร้างความเป็นธรรมผู้ผลิตบริโภคหากมีเหลือค่อยไปจำหน่ายส่งออกไปขาย สร้างความมั่นคง
(ซ้ำ *, **, *) ตราบใดที่ยังมีแรง จงแปลงไร่นาเป็นผลิตผล หล่อเลี้ยงคนไทยทุกคน ให้พลเมืองพออยู่พอกิน พลเมืองพออยู่พอกิน พลเมือง…พออยู่พอกินSOLO: (2 ครั้ง)ไชโย…สนุกจังเลย บ้านไร่นาเราพลเมืองพออยู่พอกินเป็นพลเมืองพออยู่พอกินพลเมืองล่ะพออยู่พอกินเป็นพลเมืองพออยู่พอกินพลเมืองพออยู่พอกินเป็นพลเมืองล่ะพออยู่พอกิน…

เจ้าของผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกี่ต้า เพลง พออยู่พอกิน

, , , , , , ,