คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คนฟั่นเฟือน – สีเผือก คนด่านเกวียน

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คนฟั่นเฟือน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คนฟั่นเฟือน

: ท้องฟ้ามืดดำค่ำคืนมืดมน หัวใจผู้คนหมองหม่นโหยหา คืนแล้งไร้แสงจันทรา น้ำตาของฉันหลั่งริน ราดรดดวงใจ วัยรุ่นหน่อนเยาว์ก้าวเท้าย่างเดิน วัยอันจำเริญวัยหวานแห่งวัย ฉั……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คนฟั่นเฟือน

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คนฟั่นเฟือน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คนฟั่นเฟือน

เนื้อร้อง เพลง คนฟั่นเฟือนเนื้อร้อง เพลง คนฟั่นเฟือน:ท้องฟ้ามืดดำค่ำคืนมืดมนหัวใจผู้คนหมองหม่นโหยหาคืนแล้งไร้แสงจันทราน้ำตาของฉันหลั่งริน ราดรดดวงใจ วัยรุ่นหน่อนเยาว์ก้าวเท้าย่างเดินวัยอันจำเริญวัยหวานแห่งวัยฉัน ก้าวเดินพลาดไปหมองไหม้ ดำดิ่งลึกลง ชีวิตหมองลง…* หวัง เพียงหวัง สู้ทน กล้ำกลืน ยืน เพื่อลืมลบรอยความหลัง ด้วยฉันยัง ฝันใฝ่ดีงาม ล่องลอยเวียนวนทะเลสังคม คลื่นสาดซัดโถมชีวิตเปลี่ยนไป แหละแล้ว เส้นทางสุดท้าย ร่างกายฉันถูกจองจำ รักษาจิตใจ…..** เขา ว่าฉัน นั้นคน ฟั่นเฟือน ลืม เลอะเลือน เลื่อนลอย ล่องฝัน แต่บางวัน ฉันมันจดจำ
Solo:( ซ้ำ * , ** , * ,** )
Outro:

ศิลปิน สีเผือก คนด่านเกวียน

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คนฟั่นเฟือน

, , , , , , ,