คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง Inchan Tree – สครับ (Scrubb)

คอร์ด เพลง Inchan Tree

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง Inchan Tree

จะอยู่หรือไปจะปล่อยหรือวางจะเปลี่ยนหรือแปลงจะบอกหรือฟังจะผ่านหรือเลยจะหยุดหรือยังก็ไม่รู้อย่างน้อย ก็คงต้องรอกันอีกนานปล่อยคืนและวัน ให้เดินของมันไปจะต่อหรือเติม ให้ต่างหรือตามจะเหนื่อยหรือทนต้องสั่งหรือทำจะหลอกหรือจริงให้จดหรือจำ ก็ไม่รู้* รู้เพียงเรายังอยู่แม้เวลาจะผ่านอีกนานเพียงไหนอย่างไงจะมีเราเฝ้ารอด้วยกันรู้ว่าเราจะอยู่และ……

คอร์ด เพลง Inchan Tree

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ด เพลง Inchan Tree

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง Inchan Tree

เนื้อร้อง เพลง Inchan Treeจะอยู่หรือไป
จะปล่อยหรือวาง
จะเปลี่ยนหรือแปลง
จะบอกหรือฟัง
จะผ่านหรือเลย
จะหยุดหรือยังก็ไม่รู้อย่างน้อย ก็คงต้องรอกันอีกนาน
ปล่อยคืนและวัน ให้เดินของมันไป
จะต่อหรือเติม ให้ต่างหรือตาม
จะเหนื่อยหรือทน
ต้องสั่งหรือทำ
จะหลอกหรือจริง
ให้จดหรือจำ ก็ไม่รู้* รู้เพียงเรายังอยู่
แม้เวลาจะผ่านอีกนานเพียงไหนอย่างไง
จะมีเราเฝ้ารอด้วยกัน
รู้ว่าเราจะอยู่
และจะคอยเฝ้าดูเพียงเธอและฉัน
ปล่อยเวลาให้หมุนผ่าน
ปล่อยให้โลกได้หมุนไปจะหมดหรือมี
ก็แบ่งแล้วปัน
จะขาดหรือเกิน ก็อยู่ด้วยกัน
ไม่เอ่ยซักคำ ก็ไม่สำคัญ เมื่อเรารู้
อย่างน้อย ก็คงต้องรอกันอีกนาน
ปล่อยคืนและวัน ให้เดินของมันไป(*)ปล่อยให้โลกได้หมุนไป
ปล่อยเวลาให้หมุนผ่าน
ปล่อยให้โลกได้หมุนไป
ปล่อยเวลาให้หมุนผ่าน

ผลงานเพลง สครับ (Scrubb)

Related Posts

ฟังเพลง คอร์ด เพลง Inchan Tree

, , , , , , ,