คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง ost.กาษานาคา – เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

คอร์ด เพลง ost.กาษานาคา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง ost.กาษานาคา

เพลง กาษานาคาอุเทน พรหมมินทร์สายน้ำ…อดีตที่มันไหลไปเหมือนว่าเราเคยแหวกว่ายด้วยกันก่อนนั้นใจที่คอยพักอิง รักที่มีให้แก่กันช่างผูกพัน ผูกกันนานแสนนานเป็นเวรกรรมปางก่อนที่ย้อนเข้ามาให้น้ำตาเราหลั่งรินแห้งจนสิ้นใจได้มาพบเพื่อลา จำพรากเราให้ห่างไกลบุญเราสร้างมาน้อยไปต้องจำใจลาผ้ากาษาที่ให้มาพี่จะห่มไว้อยากทำอย่างที่ตั้งใจ เลือกไปสู่แดนพระ……

คอร์ด เพลง ost.กาษานาคา

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ด เพลง ost.กาษานาคา

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง ost.กาษานาคา

เนื้อร้อง เพลง ost.กาษานาคาเพลง กาษานาคา
อุเทน พรหมมินทร์สายน้ำ…อดีตที่มันไหลไป
เหมือนว่าเราเคยแหวกว่ายด้วยกันก่อนนั้น
ใจที่คอยพักอิง รักที่มีให้แก่กัน
ช่างผูกพัน ผูกกันนานแสนนาน
เป็นเวรกรรมปางก่อนที่ย้อนเข้ามา
ให้น้ำตาเราหลั่งรินแห้งจนสิ้นใจ
ได้มาพบเพื่อลา จำพรากเราให้ห่างไกล
บุญเราสร้างมาน้อยไปต้องจำใจลาผ้ากาษาที่ให้มาพี่จะห่มไว้
อยากทำอย่างที่ตั้งใจ เลือกไปสู่แดนพระธรรม
อยู่ที่ไหนน้องจง รับบุญที่พี่หนุนนำ
ขอให้เวรกรรมน้องจงสิ้นไป
สายน้ำโขงขอจงช่วยเป็นพยาน
ถ้าดวงไฟขึ้นจากน้ำสองดวงวันไหน
นั่นคือรักของเรา จะรักกันไม่เสื่อมคลาย
เผื่อชาติไหนให้เราได้รักกันเหมือยเดิมผ้ากาษาที่ให้มาพี่จะห่มไว้
อยากทำอย่างที่ตั้งใจ เลือกไปสู่แดนพระธรรม
อยู่ที่ไหนน้องจง รับบุญที่พี่หนุนนำ
ขอให้เวรกรรมน้องจงสิ้นไป
สายน้ำโขงขอจงช่วยเป็นพยาน
ถ้าดวงไฟขึ้นจากน้ำสองดวงวันไหน
นั่นคือรักของเรา จะรักกันไม่เสื่อมคลาย
เผื่อชาติไหนให้เราได้รักกันเหมือยเดิมนั่นคือรักของเรา จะรักกันไม่เสื่อมคลาย
เผื่อชาติไหนให้เราได้รักกันเหมือยเดิมใครมีคอร์ดลงทีครับเพราะมากๆ

ศิลปิน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

ฟังเพลง คอร์ด เพลง ost.กาษานาคา