คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง see scape – สครับ (Scrubb)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง see scape

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง see scape

ฉันคนหนึ่ง ที่เคยมีความฝัน.. และฉันวันหนึ่ง ก็ทิ้งมันไว้ เช่นกัน วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น…. และเธอคนหนึ่ง ก็คงมีความฝัน และฉันไม่อาจ ให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน เมื่อวันเปลี่ยนเหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน… “ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่ ให้ได้กลิ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง see scape

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง see scape

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง see scape

เนื้อร้อง เพลง see scapeฉันคนหนึ่ง ที่เคยมีความฝัน..
และฉันวันหนึ่ง ก็ทิ้งมันไว้ เช่นกัน
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป
วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น….และเธอคนหนึ่ง ก็คงมีความฝัน
และฉันไม่อาจ ให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน
เมื่อวันเปลี่ยนเหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา
แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน…“ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดไกลตา
โลกอันกว้างใหญ่ เรามันแคบไป
ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดปลายฟ้า
โลกอันกว้างใหญ่เลือกทางที่ไปของเธอ”…และฉันจะไปกับเธอ ด้วยเพลงนี้ ……ด้วยเพลงนี้วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา….ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดไกลตา
โลกอันกว้างใหญ่ เรามันแคบไป
ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมมันพัดเข้ามา จากสุดปลายฟ้า
โลกอันกว้างใหญ่เลือกทางที่เดิน …..แค่ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา จากสุดไกลตา
โลกอันกว้างใหญ่เรานั้นไปแค่ออกไปมองฟ้า ออกไปมองน้ำ ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาออกไปมองน้ำ ออกไปมองให้ไกลตา ให้ไกลกว่านี้ ให้ไกลกว่าที่เคย ที่เคยเป็นมา ที่เคยทำมา…

เจ้าของผลงานเพลง สครับ (Scrubb)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง see scape

, , ,