คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ในที่สุด – โมเดิร์นด็อก (Moderndog)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ในที่สุด

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ในที่สุด

ในที่สุดแล้ว คงเป็นตัวฉันเองทุกความสับสน เพียงแค่ตัวฉันเองแต่เพราะมีใครอีกคนนั้น กับทุกวันที่เข้าใจแม้ความจริงที่มีนั้นจะเป็น อย่างไร ก็ตามเถอะยังบอกเรื่อยมา และว่ามันสวยงามสิ่งที่ฉันเป็น เพียงแค่ฉันจะยอมรับก็เพราะมีใครอย่างเธอนั้น กับทุกวันที่เข้าใจแม้ความจริงที่มีนั้นจะเป็น อย่างไร ก็ตามแล้วทุกนาทีที่เธอนั้นมีให้มานั้นฉันจะยังเก็บไว้……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ในที่สุด

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ในที่สุด

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ในที่สุด

เนื้อร้อง เพลง ในที่สุดในที่สุดแล้ว คงเป็นตัวฉันเอง
ทุกความสับสน เพียงแค่ตัวฉันเอง
แต่เพราะมีใครอีกคนนั้น กับทุกวันที่เข้าใจ
แม้ความจริงที่มีนั้น
จะเป็น อย่างไร ก็ตามเถอะยังบอกเรื่อยมา และว่ามันสวยงาม
สิ่งที่ฉันเป็น เพียงแค่ฉันจะยอมรับ
ก็เพราะมีใครอย่างเธอนั้น กับทุกวันที่เข้าใจ
แม้ความจริงที่มีนั้น
จะเป็น อย่างไร ก็ตามแล้วทุกนาทีที่เธอนั้นมีให้มานั้น
ฉันจะยังเก็บไว้อยู่ภายในจิตใจ
ทุกนาทีที่เธอนั้นมีให้มานั้น
ฉันจะยังเก็บไว้อยู่ภายในจิตใจ
ทุกนาทีที่เธอนั้นมีให้มานั้น
ฉันจะยังเก็บไว้อยู่ภายในจิตใจ
ทุกนาทีที่เธอนั้นมีให้มานั้น
ฉันจะยังเก็บไว้อยู่ภายในจิตใจ
ทุกนาทีที่เธอนั้นมีให้มานั้น
ฉันจะยังเก็บไว้อยู่ภายในจิตใจ
ทุกนาทีที่เธอนั้นมีให้มานั้น
ฉันจะยังเก็บไว้อยู่ภายในจิตใจไม่ว่าเรา จะเป็น อย่างไร ก็ตาม

รวมผลงานเพลง โมเดิร์นด็อก (Moderndog)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ในที่สุด

, , , , , , ,