คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ล่องแม่ปิง – จรัล มโนเพชร

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ล่องแม่ปิง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ล่องแม่ปิง

ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดินไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กินเสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณคู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์* คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดีต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิงเยือกเย็นสดใส..เหมือนน้ำแม่ปิงมั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริงสาวเอยสาวเวียงพิงค์……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ล่องแม่ปิง

คอร์ดเพลง ง่ายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ล่องแม่ปิง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ล่องแม่ปิง

เนื้อร้อง เพลง ล่องแม่ปิงดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย
ดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน
ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน
เสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณ
คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่
สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์* คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิง
เยือกเย็นสดใส..เหมือนน้ำแม่ปิง
มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง
สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน
อีกแม่สาวบัวบาน..นั่นคือนิทานสอนใจSoLo
(ซ้ำ *)

รวมผลงานเพลง จรัล มโนเพชร

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ล่องแม่ปิง

, , , , , , ,