คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง อย่า…หย่า – หนู มิเตอร์

คอร์ดกีต้า เพลง อย่า…หย่า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง อย่า…หย่า

INTRO : ลืมตามองโลก จนจำความได้ จะโทษใคร ใครเล่าที่สร้างปัญหา พ่อเปรียบไม่มี แม่ก็ไม่มา เหตุใดเล่าหนาถึงทำฉันมีปมด้อย พ่อแม่จ๋า อย่า..หย่ากันเลย กลับมารักกันเหมือนอย่างเคย ……

คอร์ดกีต้า เพลง อย่า…หย่า

คอร์ด คอร์ดกีต้า เพลง อย่า…หย่า

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง อย่า…หย่า

เนื้อร้อง เพลง อย่า…หย่าINTRO :ลืมตามองโลก จนจำความได้จะโทษใคร ใครเล่าที่สร้างปัญหาพ่อเปรียบไม่มี แม่ก็ไม่มาเหตุใดเล่าหนาถึงทำฉันมีปมด้อยพ่อแม่จ๋า อย่า..หย่ากันเลยกลับมารักกันเหมือนอย่างเคยเพื่อลูกจะได้ชิดเชย ความอบอุ่นจากพ่อและแม่* อย่าสร้างปัญหา ลืมเวลาให้กับลูก มาปลูกมาฝังให้ลูกได้เป็นรากฐาน เป็นกำลังของสังคม (ดนตรี) (ซ้ำ *)(อย่า…หย่ากันเลย อย่า…หย่ากันเลยอย่า…หย่ากันเลย อย่า…หย่ากันเลย) (2 รอบ) (ดนตรี)

ศิลปิน หนู มิเตอร์

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้า เพลง อย่า…หย่า