คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ) – เกียรติศักดิ์ อุดมนาค (เสนาหอย)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ)

INTRO : ยะตัวตามสบายเหมือนเกยทุกที บ่มีตุ๊กฮ้อนอะหยัง ปอดนตรีบรรเลงเพลงตี้เกย ๆ เฮาเองก็ยังฮ้องโตย ถึงคล้าย ๆ สบายดีแล้วเหลาะ แต่ปอไปปะคนที่ฉักม่วนใจ แม้ว่าผู้คนจะแวดหวันอยู่ ก็ง่อมเหงาในใ……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ)

คอร์ด คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ)

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ)

เนื้อ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ)INTRO :ยะตัวตามสบายเหมือนเกยทุกทีบ่มีตุ๊กฮ้อนอะหยังปอดนตรีบรรเลงเพลงตี้เกย ๆเฮาเองก็ยังฮ้องโตยถึงคล้าย ๆ สบายดีแล้วเหลาะแต่ปอไปปะคนที่ฉักม่วนใจแม้ว่าผู้คนจะแวดหวันอยู่ ก็ง่อมเหงาในใจ* เมื่อใดจะมีไผ ไผสักคนตี้เปนของเฮา เมื่อใดจะมีไผ ไผตี้จะฮักเฮาแต้ว่า เต้าอี้ตี้ไค่ได้ ขอนักไปจะได๋ เมื่อใดจะมีไผ ไผสักคนตี้เคียงข้างเฮา ก็อยากจะมี คนเตี้ยะหื้อใจบ่ง่อมเหงา ( )
บ่ฮู้แหมเต้าใด เซาะว่ายังห่างไกลนาฬิกาเวลาอี้ก็เที่ยงคืน ผู้คนก็จ้าดหลายปอดนตรีบรรเลงเพลงหื้อเต้นกันจะเปนไผก็เต้นโตยยิ้มและตั๊กหื้อคนเกยฮู้จัก แต่คงจะบ่มีไผฮู้ใจเฮาทั้งที่ผู้คนยังแวดหวันอยู่ ยังเผลอกึ๊ดเบา ๆ(ซ้ำ *)(ดนตรี)(ซ้ำ *)บ่ฮู้แหมเต้าใด เซาะว่ายังห่างไกล

เจ้าของผลงานเพลง เกียรติศักดิ์ อุดมนาค (เสนาหอย)

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ง่อมเหงา (แอบเหนือ)