คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เส้นบนแผนที่ – พีค (PEAK)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เส้นบนแผนที่

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เส้นบนแผนที่

: พื้นดินที่ยืนก็ผืนเดียว ไม่ว่าเรายืนอยู่ที่ไหน เดิน เดินไปก็เจอกัน พื้นน้ำกว้างไกลสักเท่าไร ไม่ว่าจะมาจากที่ไหน มันก็ไหลมารวมกัน * เริ่มต้นจากหนึ่งเ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เส้นบนแผนที่

คอร์ด คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เส้นบนแผนที่

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เส้นบนแผนที่

เนื้อร้อง เพลง เส้นบนแผนที่เนื้อร้อง เพลง เส้นบนแผนที่ :พื้นดินที่ยืนก็ผืนเดียว ไม่ว่าเรายืนอยู่ที่ไหนเดิน เดินไปก็เจอกันพื้นน้ำกว้างไกลสักเท่าไร ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนมันก็ไหลมารวมกัน* เริ่มต้นจากหนึ่งเดียวกัน โลกใบเดียวกันจะขีดเส้นกั้นไปทำไม
bb
ลากเส้นขีดแนวกันไป ให้ดูวุ่นวายไม่เห็นได้อะไร** เส้นมันแบ่งเขตกั้นเรา แบ่งเธอและฉันใกล้ก็กลายเป็นไกล หรือเราที่ปิดตัวเอง แบ่งแยกใครๆลากเส้นขึ้นในใจ…(ดนตรี) bb/ท้องฟ้าที่เราเงยหน้ามองไม่ว่าจะมองมันที่ไหนมันก็ฟ้าผืนเดียวกันนกบินบนฟ้าตั้งมากมายไม่เห็นมันเคยแบ่งท้องฟ้าบินกันไปตามใจมัน…(ซ้ำ */**)(ดนตรี)(ซ้ำ **/**)(ดนตรี)

รวมผลงานเพลง พีค (PEAK)

ฟังเพลงสด คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เส้นบนแผนที่

,