คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง เพราะฉะนั้น – ซีล (Zeal)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง เพราะฉะนั้น

เมื่อฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วย ถ้าฉันมอดม้วยแล้วใครจะเสียใจ ถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจ ความรักความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปัน เพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจ ใครใครเ……

คอร์ดกีตา เพลง เพราะฉะนั้น

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง เพราะฉะนั้น

เนื้อร้อง เพลง เพราะฉะนั้นเนื้อร้อง เพลง เพราะฉะนั้นเมื่อฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยถ้าฉันมอดม้วยแล้วใครจะเสียใจถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจความรักความสนใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง.ฉันมีชื่อเสียงผู้คนคงเข้ามาหาล้อมหน้าล้อมตาผู้คนคงสนใจถ้าฉันเงียบเหงา ผู้คนคงห่างไกลความรักความเห็นใจ มีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง
Solo time 2timeเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนง ในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาสนใจ อย่างจริงใจกว่าใจตนเอง

เจ้าของผลงานเพลง ซีล (Zeal)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีตา เพลง เพราะฉะนั้น

, , , , , , ,