คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อม – เฟรสเชิ่น Freshen

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อม

ไม่ต้องอ้อมค้อม เฟรสเชิ่น reshenอาการของเธอมันฟ้องว่าเธอเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายอาการของคนไม่รักกันหมดใจเป็นใครก็ดูออก* ว่าเธอนี้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนวันที่เราเคยรักกันและวันนี้ฉันเป็นคนไม่สำคัญแต่เธอทำไมไม่บอกกันสักที** ไม่ต้องอ้อมค้อมแค่เธอจะจากฉันไปไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายอย่างนั้นแค่เธอบอกไม่รักมันคงจะจบลงไปตั้งนานบอกฉัน ว่าเ……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อม

คอร์ด คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อม

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อม

เนื้อร้อง เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องอ้อมค้อม เฟรสเชิ่น reshenอาการของเธอมันฟ้องว่าเธอ
เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมาย
อาการของคนไม่รักกันหมดใจ
เป็นใครก็ดูออก* ว่าเธอนี้ไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือนวันที่เราเคยรักกัน
และวันนี้ฉันเป็นคนไม่สำคัญ
แต่เธอทำไมไม่บอกกันสักที** ไม่ต้องอ้อมค้อมแค่เธอจะจากฉันไป
ไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายอย่างนั้น
แค่เธอบอกไม่รักมันคงจะจบลงไปตั้งนาน
บอกฉัน ว่าเธอไม่รักกันได้ไหมถ้าเธอจะทิ้งฉันก็บอกมา
อย่าบอกให้ฉันต้องหนักใจ
แค่เธอไม่รักกันก็ปล่อยให้ฉันตาย
ฉันเข้าใจ เย้..ไม่ต้องมาอ้อมค้อมsolo ????????????(ซ้ำ*,)

ศิลปิน เฟรสเชิ่น Freshen

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ไม่ต้องอ้อมค้อม

,