คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง น้า – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง น้า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง น้า

INTRO: ก็น้าเป็นคนในตําแหน่งใหญ่โต โอ้โฮเงินทองก็เหลือกินเหลือใช้ ถึงใครจะแซวว่าเป็นสิงห์มอเตอร์ไซค์ ก็อย่าใส่ใจ มันแค่เรื่องส่วนตัว ก็น้าเป็นคนที่มวลชนเขาไว้ใจ ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง น้า

คอร์ด คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง น้า

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง น้า

เนื้อ เพลง น้า INTRO:ก็น้าเป็นคนในตําแหน่งใหญ่โตโอ้โฮเงินทองก็เหลือกินเหลือใช้ถึงใครจะแซวว่าเป็นสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็อย่าใส่ใจ มันแค่เรื่องส่วนตัว ก็น้าเป็นคนที่มวลชนเขาไว้ใจ ในสังคมไทยที่รุ่งเรืองเพียงวัตถุ เราก็ต้องสรรเสริญคนที่ทําดี ที่น่าไว้ใจ (ดนตรี)ก็น้าเป็นคนของประชาชนไทยตั้งใจเลือกให้น้ามาเป็นผู้นํามีเรื่องมากมายที่น้าต้องแก้ต้องทําคงต้องตรากตรําเพื่อความสุขส่วนรวม ก็น้าเป็นคนที่มวลชนเขาไว้ใจ ในสังคมไทยที่รุ่งเรืองพอสมควร เราก็ต้องสรรเสริญคนที่ทําดี เอาไว้ก่อน (ดนตรี)* อยู่เมืองไทยนี่หนา เดี๋ยวมาประเดี๋ยวไป อยากจะเห็นคนดี ไม่อยากมีกํามะหลอกกํามะลอ นั่งชูคอ เอาปังตอสับคอ ดูกันยากจัง ไว้ใจกันยากจัง เหลือเพียงความหวัง จากหัวใจของน้า (ดนตรี) (ซํ้า *)ความแน่นอน อยู่ที่นโยบายแน่นอนความไม่แน่นอน อยู่ที่นโยบายไม่แน่นอนความแน่นอน อยู่ที่น้าแน่นอนความไม่แน่นอน อยู่ที่น้าไม่แน่นอนเราก็ควรปกครองกันด้วยดวงใจที่เปิดเผยเพื่อจะชดเชยสิ่งที่ขาดหายในสังคม

เจ้าของผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง น้า

, , , , , , ,