คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง น้ำตาฝน – ฝน ธนสุนทร

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง น้ำตาฝน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง น้ำตาฝน

: ฟ้า หรือฝนลมจะเท มาเพียงใด ไม่เจ็บ เท่าไร ใช่ไหมฟ้า ไม่ทัน ข้ามวันหมดแรงฟ้า เมื่อไรพลัน ลมฝน คงผ่าน เลย ไป คนซิคนลวงล่อคน ซิเจ็บกว่า ไม่แบ่ง เวลา ดั่งเหมือนฟ้า ไ……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง น้ำตาฝน

คอร์ด คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง น้ำตาฝน

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง น้ำตาฝน

เนื้อ เพลง น้ำตาฝนเนื้อ เพลง น้ำตาฝน:ฟ้า หรือฝนลมจะเท มาเพียงใดไม่เจ็บ เท่าไร ใช่ไหมฟ้าไม่ทัน ข้ามวันหมดแรงฟ้า เมื่อไรพลันลมฝน คงผ่าน เลย ไปคนซิคนลวงล่อคน ซิเจ็บกว่าไม่แบ่ง เวลา ดั่งเหมือนฟ้าไม่พูด ไม่จาเบื่อหน้า ลืมได้ ทันทีเจอะ คน ใจ ร้าย ใจดำ ก็มีแต่ช้ำ รับกรรมตากฟ้า ตากฝน ยังชื่นฉ่ำกว่าเจอ หน้าเธอ คนลืมคำจะจำ เอาไว้กับใจ ว่าใจ เธอร้ายกว่าใครฟ้า หรือฝนลมจะเท มาเพียงใดไม่เจ็บ เท่าไร ใช่ไหมฟ้าไม่ทัน ข้ามวัน หมดแรงฟ้า เมื่อไรพลันลมฝน คงผ่าน เลย ไปคน ซิคนลวงล่อคน ซิเจ็บกว่าไม่แบ่ง เวลา ดั่งเหมือนฟ้าไม่พูด ไม่จา เบื่อหน้า ลืมได้ ทันทีเจอะ คน ใจ ร้าย ใจดำ ก็มีแต่ช้ำ รับกรรมตากฟ้า ตากฝน ยังชื่นฉ่ำกว่าเจอ หน้าเธอ คนลืมคำได้ โปรด เถิด ฟ้า ปราณี ข้าเจ็บคราวนี้ ไม่มีดีถูกคนใจร้าย ย่ำยี เจ็บปวดเหลือที่ ช่วยข้าทีข้าวอน ให้ลมกับฟ้าจงพา ให้ฝนตกมาให้หยาดฝน ลบคราบน้ำ ตาดนดรี :

ผลงานเพลง ฝน ธนสุนทร

ฟังเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง น้ำตาฝน

, , , , , , ,