คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง โลกยังกว้าง – กีรติ พรหมสาขาฯ

คอร์ดกีต้า เพลง โลกยังกว้าง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง โลกยังกว้าง

: เคยขึ้นไปบนยอดภูเขา เมฆขาวก็นุ่มสวยดี ไปนั่งมอง นั่งนึกทุกวัน แค่คืนแค่วันฝันก็เปลี่ยน มองดูไม้บางต้นบางๆ แต่เกาะเกลียวเกี่ยวกันไว้ มองดูไปก็คล้ายผู้คน ปะปนมุ่งห……

คอร์ดกีต้า เพลง โลกยังกว้าง

คอร์ด คอร์ดกีต้า เพลง โลกยังกว้าง

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง โลกยังกว้าง

เนื้อร้อง เพลง โลกยังกว้างเนื้อร้อง เพลง โลกยังกว้าง:เคยขึ้นไปบนยอดภูเขาเมฆขาวก็นุ่มสวยดีไปนั่งมอง นั่งนึกทุกวันแค่คืนแค่วันฝันก็เปลี่ยนมองดูไม้บางต้นบางๆแต่เกาะเกลียวเกี่ยวกันไว้มองดูไปก็คล้ายผู้คนปะปนมุ่งหมายสามัคคี* ให้เธอได้รู้.. เพื่อเธอจะเห็น ไม่ใช่ขอบฟ้า.. ไม่ใช่โค้งฝัน แต่คือคืนวันที่ดี บนแผ่นดินนี้ ที่ในจิตใจ… ไม่สูงกว่าใคร.. เติบโตงอกงามขึ้นมา จากผืนดินเดียวกัน เกาะเกลียว ชูยอด สู่ฟ้ากว้างใหญ่ (ดนตรี)เดินขึ้นลง ภูผาประจำไม่อาจหลีกเลี่ยงหนาวร้อนกับบางวัน ชีวิตบางตอนมันสั่นคลอนไปทุกผู้คนเกินจะโยนภาระให้ใครกบเลือกนาย คล้ายนิทานบทเพลงครวญและท่วงทำนองสอดคล้องประสานสามัคคี(ดนตรี)
(ซ้ำ *) เกาะเกลียว ชูยอด สู่แสงสว่าง.. หนึ่งเดียวชูยอด สู่โลกกว้างใหญ่.. (ดนตรี)

รวมผลงานเพลง กีรติ พรหมสาขาฯ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้า เพลง โลกยังกว้าง