คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง Aloha ( Audition ) – คูล ( Cool )

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง Aloha ( Audition )

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง Aloha ( Audition )

m ออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นา วา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นา ฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยา นัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว.. น……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง Aloha ( Audition )

คอร์ด คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง Aloha ( Audition )

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง Aloha ( Audition )

เนื้อ เพลง Aloha ( Audition )mออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นาวา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นาฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยานัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว..นา พา รา นึน กอน โอ จิก คา นายอง วอน ฮัน เฮง โบ กึล กุม กู จี มันฮวา รยอ ฮา จี อา นา โด กุม คัท จิน อา นา โดนอ มัน อิท ซอ จู มยอน ดเวคอก จอง มา (I believe) ออน เจ นา (I believe)อี ซุน กา นึล อิท จี อา นึล เกเน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กายอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค* e Your Love Is So SweetYou re My verythingชอท นัล พา เม ทัน กู เม ชอ จอฮา นึน มา รี อา นยา นัน พยอน ฮา จี อา นาโอ จิก นอ มัน พา รา บล กอ ยา โอว…You Light Up My LifeYou re The One In My Lifeเน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โดฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮันพยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร
Solo : ( 2 Times )พูดในท่อน Solo : อี เจ นา เอ เก อิท ซอ คา จัง โซ จุง ฮัน กอ ซึน เน กา อา นิน ทัง ชี นิม นี ดะ มัล โร นึน ทา จิม ฮัล ซู ออบ จี มัน ทัง ชิน มา นึล ซา รัง ฮัม นี ดะ เต โร นึน ชิน กู ชอ รอม เต โร นึน ยอ นิน ชอ รอม นุน คัม นึน คือ นัล กา จี ทัง ชิน มา นึล ซา รัม ฮัม นี ดะนึล ฮา นา รา นึน มา อือ มือ โรฮึน ดึล รี จี อัน นึน มี ดือ มือ โรอา พึน มา อึม โด ฮัม เก คี ปึน มัม โดฮัม เก นา นวอ กา จยอท ซือ มยอน เฮยัก สก เค (I believe) ฮิม ดึล เตน (I believe)นอ เอ คือ นือ รี ทเว ออ จุล เกเน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา
;
ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค
( * Repeat )You Light Up My LifeYou re The One In My Lifeเน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โดฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮันพยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โรll I ver Want Is Your LoveOutro :Outro : น่ะ นา นา น่ะ นะ (e Out)

รวมผลงานเพลง คูล ( Cool )

ฟังเพลง online คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง Aloha ( Audition )