คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original) – เดอะ ชาร่า แบนด์ (The Shara Band)

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original)

Wonderful Tonight ric lapton It’s late in the evening She’s wondering what clothes to wear She puts on her make up nd brushes her long blonde hair ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original)

คอร์ด คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original)

เนื้อ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original)Wonderful Tonight ric laptonเนื้อ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original) It’s late in the evening She’s wondering what clothes to wear She puts on her make up nd brushes her long blonde hair nd then she asks me o I look alright nd I say yes, you look wonderful tonight We go a party nd everyone turns to see This beautiful lady That’s walking around with me nd then she asks me o you feel alright nd I say yes, I feel wonderful tonight I feel wonderful ecause I see the love light in your eyes nd the wonder of it all Is that you just don’t realize How much I love you It’s time to go home now nd I’ve got an aching head So I give her the car keys She helps me to bed nd then I tell her I turn out the light I say my darling, you were wonderful tonight Oh my darling, you were wonderful tonight

ผลงานเพลง เดอะ ชาร่า แบนด์ (The Shara Band)

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง Wonderful Tonight (Cover. เล่นตาม Original)