คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สาวขุ๊ดปู๋ – แก้ว ลอดฟ้า

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

สาวขุ๊ดปู๋แก้ว ลอดฟ้าintro/ ก็เมื่อตะวา สาวจวนแก้วไปขุ๊ดปู๋ โต้งฮิมห้วยผียู้ ขุ๊ดได้สามฮู จั๊กแก้วไปกอด บ่มีไผหัน แล่งฮ่ามแล่งวัน แล่งอ้อนออด เข แก้วหื้อแก้วกอด หอมแก้วฟอดๆ อยู่แจ่งคันนา ……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

เนื้อร้อง เพลง สาวขุ๊ดปู๋สาวขุ๊ดปู๋
แก้ว ลอดฟ้าintro/ก็เมื่อตะวา สาวจวนแก้วไปขุ๊ดปู๋ โต้งฮิมห้วยผียู้ ขุ๊ดได้สามฮู จั๊กแก้วไปกอดบ่มีไผหัน แล่งฮ่ามแล่งวัน แล่งอ้อนออด เข แก้วหื้อแก้วกอด หอมแก้วฟอดๆ อยู่แจ่งคันนาปากสาวก็อู้ ว่าไผบ่ฮู้บ่หัน แจ้งแซะและเมื่อวัน ตั๋วสาวกอดหวัน เป๋นการฮื้อท่าตั๋วแก้วต๊กใจ๋ ซั๊วขอบกไปโดดหนีหลายวา สาวนั้นยัง ตวยมา จั๊กแข้งจั๊กขา ฮือแก้วนอนอิง*โต๊ก แลง แบกขอบกบ่ตันถึงบ้าน ตั๋วป้อกำนัน ฮ้องบ่าแก้วนั้นมานี่ก่อนคิงมีคนฮู้หันว่าแก้วมันเต๊กเม๊กแม่หญิง สอบสวนเอาความจริง ผ่อเลาะแม่หญิง เปิ้นมานั่งไห้ตอบป้อกำนัน ว่าแก้วนั้นบ่เกยขี้จุ๊ ถึงเมาเพอะเมาลุ แต่เป๋นกำอู้นั้นเจื้อถือได้สาวมันมาหวัน ล่นหนีบ่ตัน หื้อยะอย่างใด เอาขอบกเก๊าะไว้ หวันแก้วล้ำไปแก้วเลยลืมคิง
solo/
(*)
solo/มั้งลองดู

รวมผลงานเพลง แก้ว ลอดฟ้า

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าร์ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

,