คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง รักกันไว้เถิด – รวมศิลปิน RS (ร็อกรักชาติ)

คอร์ดกีตา เพลง รักกันไว้เถิด

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง รักกันไว้เถิด

* รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหมยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ์ (*)ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลาพืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสวสินทรัพย์มีเกลื่อนกล่นบรร……

คอร์ดกีตา เพลง รักกันไว้เถิด

คอร์ด คอร์ดกีตา เพลง รักกันไว้เถิด

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง รักกันไว้เถิด

เนื้อ เพลง รักกันไว้เถิด* รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่
เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม
ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย
ในสายตาบอกสายสัมพันธ์ (*)ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลา
พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น
บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น (*)
รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด
แหลมทองโสภาด้วยบารมี
ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้
เราพร้อมพลีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันย์ (*)จะเกิดชาติไหนก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณณีไม่มีกัดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

เจ้าของผลงานเพลง รวมศิลปิน RS (ร็อกรักชาติ)

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีตา เพลง รักกันไว้เถิด

, , , , , , ,