คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนต้นเหตุ – ปราโมทย์ วิเลปะนะ

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนต้นเหตุ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนต้นเหตุ

เนื้อเพลง คนต้นเหตุปวด ใจหัวใจจวนเจียนจะขาดใจเหมือนกระดาษถูกกรีดด้วยมีดรอยใหญ่มันทิ่มมันแทงทะลุกำแพงประตูหัวใจอารมณ์หวั่นไหวเซซัดด้วยเธอตัดรอนก่อน ฉัน นั้นเคยมีเธอแนบข้างความรักที่สร้างเก็บจำค่ำคืนวันก่อนเคยร่วมเคยเรียงเคยคู่เคยเคียงอยู่บนเตียงนอนแต่ตอนนี้ เธอนั้นไปกับเขาถูก คน ก่อรักสลักรอยแผลช้ำใจเจียนแย่เป็นรอยลึกปนความเศร้าภาพ……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนต้นเหตุ

คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนต้นเหตุ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนต้นเหตุ

เนื้อ เพลง คนต้นเหตุเนื้อเพลง คนต้นเหตุ
ปวด ใจ
หัวใจจวนเจียนจะขาด
ใจเหมือนกระดาษ
ถูกกรีดด้วยมีดรอยใหญ่
มันทิ่มมันแทง
ทะลุกำแพงประตูหัวใจ
อารมณ์หวั่นไหว
เซซัดด้วยเธอตัดรอน
ก่อน ฉัน นั้นเคยมีเธอแนบข้าง
ความรักที่สร้าง
เก็บจำค่ำคืนวันก่อน
เคยร่วมเคยเรียง
เคยคู่เคยเคียงอยู่บนเตียงนอน
แต่ตอนนี้ เธอนั้นไปกับเขา
ถูก คน ก่อรักสลักรอยแผล
ช้ำใจเจียนแย่
เป็นรอยลึกปนความเศร้า
ภาพคนต้นเหตุ
ที่ยังอยู่ในใจเรา
ช่างตามหลอกหลอนดังเงา
แผลใจจึงเน่าสมานไม่ไหว
ถูก คน ก่อรักสลักรอยแผล
ช้ำใจเจียนแย่ เป็นรอยลึกปนความเศร้า
ภาพคนต้นเหตุ ที่ยังอยู่ในใจเรา
ช่างตามหลอกหลอนดังเงา
แผลใจจึงเน่าสมานไม่ไหว
ภาพคนต้นเหตุ ที่เคยประทับดวงใจ
ยังตามหลอกหลอนเรื่อยไป
แผลใจจึงไม่ยอมหายสักที

รวมผลงานเพลง ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง คนต้นเหตุ

, , , , , , ,