คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน – เฉลิมพระเกียรติ

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม : j7 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุข แห่งมหาชนชาวสยาม ……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

คอร์ด คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เนื้อ เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนื้อ เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน : j7
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ สุข แห่งมหาชนชาวสยาม ทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ น้ำพระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่างเว้น พระราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน พระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทุกย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี หนึ่งคำที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามSolo :ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน ธ ทรงเป็น ศูนย์ รวม ใจ ไทยทุกดวงเราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ* ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ (ซ้ำ*)เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน……………….

ผลงานเพลง เฉลิมพระเกียรติ

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน