คอร์ดเพลง พออยู่พอกิน คอร์ดกีตา – คาราบาว (Carabao)

INTRO: (2 ครั้ง)
 
     
     ทำนาเพียง 5 ไร่ 
            
     ได้ข้าวกินตลอดปี 
     
     พืชไร่ไม้ผลดี 
               
     แฟงแตงกวา 5 ไร่พอ 

บ่อน้ำ 3 ไร่นั้น 
          
เลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ 
       
2 ไร่เป็นเรือนหอ 
      
พ่อให้มาทฤษฎีใหม่

เนื้อเพลงฮิต เพลง พออยู่พอกิน

INTRO: (2 ครั้ง)

ทำนาเพียง 5 ไร่

ได้ข้าวกินตลอดปี

พืชไร่ไม้ผลดี

แฟงแตงกวา 5 ไร่พอ

บ่อน้ำ 3 ไร่นั้น

เลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ

2 ไร่เป็นเรือนหอ

พ่อให้มาทฤษฎีใหม่…

คอร์ดเพลง เพลง พออยู่พอกิน

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง พออยู่พอกิน

ร้องเพลง พออยู่พอกิน

INTRO: (2 ครั้ง)

ทำนาเพียง 5 ไร่

ได้ข้าวกินตลอดปี

พืชไร่ไม้ผลดี

แฟงแตงกวา 5 ไร่พอ

บ่อน้ำ 3 ไร่นั้น

เลี้ยงพืชพันธุ์ปลาในบ่อ

2 ไร่เป็นเรือนหอ

พ่อให้มาทฤษฎีใหม่

* ตราบใดที่ยังมีดิน

เรายังมีกินมีอยู่ตลอดไป

บรรพบุรุษคนไทย

เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

** ตราบใดที่ยังมีแรง

จะแปลงไร่นาเป็นผลิตผล

พอเพียงให้เลี้ยงตัวตน

เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน

SOLO: (2 ครั้ง)

พ่อแม่ยกให้มา

ที่ปู่ย่าเคยทำกิน

นาไร่คือทรัพย์สิน

จิตวิญญาณบรรพชน

ลูกหลานเร่ไปขาย

น่าละอายซื้อของโจร

หวนกลับมาเลี้ยงดูตน

เป็นกรรมกรจะกินอะไร

(ซ้ำ *, **)

SOLO: (2 ครั้ง)

สหกรณ์เป็นการรวมหมู่

กู่เศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง

สหกรณ์รวมกันเป็นเมือง

เมืองสหกรณ์เกษตรเพียงพอ

สอดประสานเข้าในส่วนกลาง

สร้างความเป็นธรรมผู้ผลิตบริโภค

หากมีเหลือค่อยไปจำหน่าย

ส่งออกไปขาย สร้างความมั่นคง
(ซ้ำ *, **, *)

ตราบใดที่ยังมีแรง

จงแปลงไร่นาเป็นผลิตผล

หล่อเลี้ยงคนไทยทุกคน

ให้พลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมือง…พออยู่พอกิน

SOLO: (2 ครั้ง)

ไชโย…สนุกจังเลย บ้านไร่นาเรา

พลเมืองพออยู่พอกิน

เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมืองล่ะพออยู่พอกิน

เป็นพลเมืองพออยู่พอกิน

พลเมืองพออยู่พอกิน

เป็นพลเมืองล่ะพออยู่พอกิน…

ผลงานเพลง ของ คาราบาว (Carabao)

มิวสิควีดีโอ เพลง พออยู่พอกิน

คำค้นหา เพลง พออยู่พอกิน

พออยู่พอกิน หลักการทรงงาน, พออยู่พอกิน ภาษาอังกฤษ, พออยู่พอกินพอใช้, พออยู่พอกินคาราบาว, พออยู่พอกิน คอร์ด, พออยู่พอกินหมายความว่า, พออยู่พอกิน เนื้อเพลง, พออยู่พอกินหมายความว่าอะไร,

, , , , , ,