คอร์ดเพลง ปาณาฯ คอร์ดกีตา – คาราบาว (Carabao)

INTRO: 
ปาณาติปาตา   อทินนาทานา    มุสาวาทา 
สุราเมระยะมัจชะปะมา  ทัฎฐานา  เว 
 ปาณาติปาตา   อทินนาทานา    มุสาวาทา 
 สุราเมระยะมัจชะปะมา  ทัฎฐานา  เว

เนื้อเพลงฮิต เพลง ปาณาฯ

INTRO:

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว…

คอร์ดเพลง เพลง ปาณาฯ

คอร์ดกีต้าร์ เพลง ปาณาฯ

เนื้อเพลง ปาณาฯ

INTRO:

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว

กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี

แปลว่าทุกคนนั้นควรทําดี

SOLO: (2 ครั้ง)

หัวใจของคนนั้นอยู่ที่คน

ทุกข์สุขกังวลใจคนเป็นใหญ่

ความดีความร้าย ถามใจตัวเรา

พระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเอง

ทําดีเถิดทําดี ทําชั่วไม่ดีหรอก

ทําดีเถิดทําดี อย่าละอายต่อการทําดี

SOLO:(4 ครั้ง)

หัวใจของธรรมะนั้นอยู่ไม่ไกลหรอก

ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน

ความดีความร้าย ถามใจตัวเรา

พระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเอง

ทําใจเถิดทําใจ ให้จงมีแต่คุณธรรม

* พระพุทธเจ้า สอนเราทําดี

ยากจนมั่งมี มิควรคํานึง

สังคมเราอยู่ เป็นหมู่เป็นเหล่า

มีหนักมีเบา เอ้าแบกรับกันไป

SOLO: (2 ครั้ง)

อิติปิโสภัควา อะระหังสัมมา สัมพุทธธัสสะ

(ซํ้า *)

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว

กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี

ทําได้ทุกคนเป็นคนดี

SOLO: (2 ครั้ง)

(คอรัส) หัวใจของคน นั้นอยู่ที่คน

ทุกข์สุขกังวล ใจคนเป็นใหญ่

หัวใจของธรรมะ นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก

ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน
(ซํ้าคอรัส)

ผลงานเพลง โดย คาราบาว (Carabao)

มิวสิควีดีโอ เพลง ปาณาฯ

คำค้นหา เพลง ปาณาฯ