คอร์ดเพลง ตามดูผู้แทน คอร์ดเพลง – คาราบาว (Carabao)

INTRO: 
 
                         
*  บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย 
                          
   สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ 
                              
   เขาได้เลือกคุณแล้ว  ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ

เนื้อเพลงฮิต เพลง ตามดูผู้แทน

INTRO:

* บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย

สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ

เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ…

คอร์ดเพลง เพลง ตามดูผู้แทน

คอร์ดกีต้า เพลง ตามดูผู้แทน

ร้องเพลง ตามดูผู้แทน

INTRO:

* บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย

สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ

เขาได้เลือกคุณแล้ว ก็อย่าให้คนเลือกต้องชอกช้ำ

นี้คือสัจธรรม เพียงสิบประการของนักการเมือง

SOLO:

หนึ่ง ไม่พึงละเลยคำพูดที่เอ่ยคำมั่นสัญญา

สอง ไม่ยุ่งการค้ามันอาจนำพา…กิเลสใส่ตน

สาม มีจิตสำนึกเกษตรกรเจ้าของผลิตผล

สี่ แก้ความยากจน

มิเพียงหวังผลคะแนนการเมือง

เมืองไทย พัฒนา สัจจะห้าเน้นการศึกษา

ส่งเสริมภูมิปัญญา ชาวประชาสู่ความนิยม

หก มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อธรรมชาติ

ดินน้ำป่าอากาศ

คือสมบัติอันควรหวงแหน…กว่าสิ่งใด

SOLO:
(ซ้ำ *)

เจ็ด ไม่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันค้าประเวณี

แปด ศีลธรรมต้องมีสืบประเพณีวัฒนธรรม

เก้า ก้าวเดินไปหน้า

ไม่เห็นแก่ว่า ฝ่ายค้าน ฝ่ายนำ

สิบ รักคุณธรรม กล้าสู้ต่ออำนาจเผด็จการ

SOLO:

** เมืองไทย พัฒนา
ด้วยนักการเมืองที่มีสัจจะ
สิบประการนี้คือภาระ
ของผู้อาสารับใช้ปวงชน
(ซ้ำ **)

บ้านเมืองอยู่ในยุคที่คนใฝ่หาประชาธิปไตย

สังคมสุขสดใสคือกิจวัตรอันพึงกระทำ

ของส่งความมั่นใจจากประชาชนล่ะเป็นทุนหนุนนำ

ผลที่ท่านกระทำให้นำสุขขีในปีใหม่เอย
(ซ้ำ **, **)

รวมผลงานเพลง ของ คาราบาว (Carabao)

มิวสิควีดีโอ เพลง ตามดูผู้แทน

คำค้นหา เพลง ตามดูผู้แทน

ตามดูผู้แทน คอร์ด, ตามดูผู้แทน แอ๊ด คาราบาว, ตามดูผู้แทน คาราบาว 4sh, ตามดูผู้แทน เนื้อเพลง, ตามดูผู้แทน อัลบั้ม,

, , , ,