คอร์ดเพลง ลอยลมรัก คอร์ดเพลง – คาราบาว

ล่องลอยตามสายลม นํ้าค้างพรมพราวพร่างนภา
นอนนับวันเวลา ที่จะมา...บรรจบครบปี
เติบโตขึ้นทุกวัน เปลี่ยนแปลงผันกันอยู่ทุกปี
จนตัวฉันบัดนี้ อายุมี 20 สมบูรณ์

นางในฝันนั้นใครเล่า
ทําให้เพ้อละเมอได้
เธออยู่แห่งหนใด
ทําให้หวนชวนให้คิดคะนึง

เพียงความฝันนั้นเป็นได้
ในความหมายเมื่อยามตื่น
มีผู้ชอกชํ้ากลํ้ากลืน
จะมัวฝืนพรํ่าเพ้ออยู่ทําไม

ผ่านมาอีกหลายปี
ความ

เนื้อเพลงฮิต เพลง ลอยลมรัก

ล่องลอยตามสายลม นํ้าค้างพรมพราวพร่างนภา
นอนนับวันเวลา ที่จะมา…บรรจบครบปี
เติบโตขึ้นทุกวัน เปลี่ยนแปลงผันกันอยู่ทุกปี
จนตัวฉันบัดนี้ อายุมี 20 สมบูรณ์

นางในฝันนั้นใครเล่า
ทําให้เพ้อละเมอได้
เธออยู่แห่งหนใด
ทําให้หวนชวนให้คิดคะนึง

เพียงความฝันนั้นเป็นได้
ในความหมายเมื่อยามตื่น
มีผู้ชอกชํ้ากลํ้ากลืน
จะมัวฝืนพรํ่าเพ้ออยู่ทําไม

ผ่านมาอีกหลายปี
ความ…

คอร์ดเพลง เพลง ลอยลมรัก

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน  เพลง ลอยลมรัก

ร้องเพลง ลอยลมรัก

ล่องลอยตามสายลม นํ้าค้างพรมพราวพร่างนภา
นอนนับวันเวลา ที่จะมา…บรรจบครบปี
เติบโตขึ้นทุกวัน เปลี่ยนแปลงผันกันอยู่ทุกปี
จนตัวฉันบัดนี้ อายุมี 20 สมบูรณ์

นางในฝันนั้นใครเล่า
ทําให้เพ้อละเมอได้
เธออยู่แห่งหนใด
ทําให้หวนชวนให้คิดคะนึง

เพียงความฝันนั้นเป็นได้
ในความหมายเมื่อยามตื่น
มีผู้ชอกชํ้ากลํ้ากลืน
จะมัวฝืนพรํ่าเพ้ออยู่ทําไม

ผ่านมาอีกหลายปี
ความรักมีอุดมสมบูรณ์
โลกสอนรักเพิ่มพูน
รักเทอดทูนที่เหนือสิ่งอื่นใด

คือรักและเมตตา ปรารถนาดีมีจิตนํ้าใจ
แด่คนทุกข์ทนทั่วไป
รักให้อภัย รักให้ความยุติธรรม

เพียงความฝันนั้นเป็นกิจ ใจครวญคิดเมื่อยามตื่น
มีผู้ชอกชํ้ากล้ำกลืน จะมัวฝืนพรํ่าเพ้ออยู่ทําไม

ผ่านมาอีกหลายปี
ความรักมีอุดมสมบูรณ์
โลกสอนรักเพิ่มพูน
รักเทอดทูนที่เหนือสิ่งอื่นใด

คือรักและเมตตา ปรารถนาดีมีจิตนํ้าใจ
แด่คนทุกข์ทนทั่วไป
รักให้อภัย รักให้ความยุติธรรม

รวมผลงานเพลง โดย คาราบาว

มิวสิควีดีโอ เพลง ลอยลมรัก

คำค้นหา เพลง ลอยลมรัก

ลอยลมรัก คอร์ด, ลอยลมรัก เนื้อเพลง, คอร์ดเพลง ลอยลมรัก,

, ,