คอร์ดเพลง Aloha ( Audition ) ตารางคอร์ดกีต้าร์ – คูล ( Cool )

m 
                      
ออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นา
                  
วา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นา
                      
ฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยา
                
นัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว..

                   
น

เนื้อเพลงฮิต เพลง Aloha ( Audition )

m

ออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นา

วา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นา

ฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยา

นัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว..

น…

คอร์ดเพลง เพลง Aloha ( Audition )

คอร์ดกีต้าร เพลง Aloha ( Audition )

เนื้อร้องเพลง Aloha ( Audition )

m

ออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นา

วา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นา

ฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยา

นัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว..

นา พา รา นึน กอน โอ จิก คา นา

ยอง วอน ฮัน เฮง โบ กึล กุม กู จี มัน

ฮวา รยอ ฮา จี อา นา โด กุม คัท จิน อา นา โด

นอ มัน อิท ซอ จู มยอน ดเว

คอก จอง มา (I believe) ออน เจ นา (I believe)

อี ซุน กา นึล อิท จี อา นึล เก

เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา

ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค

* e Your Love Is So Sweet

You re My verything

ชอท นัล พา เม ทัน กู เม ชอ จอ

ฮา นึน มา รี อา นยา นัน พยอน ฮา จี อา นา

โอ จิก นอ มัน พา รา บล กอ ยา โอว…

You Light Up My Life

You re The One In My Life

เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โด

ฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน

พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร
Solo : ( 2 Times )

พูดในท่อน Solo : อี เจ นา เอ เก อิท ซอ คา จัง โซ จุง ฮัน กอ ซึน

เน กา อา นิน ทัง ชี นิม นี ดะ

มัล โร นึน ทา จิม ฮัล ซู ออบ จี มัน

ทัง ชิน มา นึล ซา รัง ฮัม นี ดะ

เต โร นึน ชิน กู ชอ รอม เต โร นึน ยอ นิน ชอ รอม

นุน คัม นึน คือ นัล กา จี ทัง ชิน มา นึล ซา รัม ฮัม นี ดะ

นึล ฮา นา รา นึน มา อือ มือ โร

ฮึน ดึล รี จี อัน นึน มี ดือ มือ โร

อา พึน มา อึม โด ฮัม เก คี ปึน มัม โด

ฮัม เก นา นวอ กา จยอท ซือ มยอน เฮ

ยัก สก เค (I believe) ฮิม ดึล เตน (I believe)

นอ เอ คือ นือ รี ทเว ออ จุล เก

เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา
;
ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค
( * Repeat )

You Light Up My Life

You re The One In My Life

เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โด

ฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน

พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร

ll I ver Want Is Your Love

Outro :

Outro : น่ะ นา นา น่ะ นะ (e Out)

ผลงานเพลง นักร้อง คูล ( Cool )

มิวสิควีดีโอ เพลง Aloha ( Audition )

คำค้นหา เพลง Aloha ( Audition )

aloha audition song, aloha audition lyrics, lagu audition aloha, aloha nhạc audition,

, , ,