คอร์ดเพลง อาขยานล้านนา คอร์ดเพลงง่ายๆ – จรัญ

เพลงอาขยานล้านนา 

สิบแหลมซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบคาว 
สิบเล่าซาวเล่า บ่เต้าเล่าเดือนเกี๋ยง 
สิบเสียงซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้าง 
สิบจ๊างซาวจ๊าง บ่เต้าจ๊างเอราวัณ 

อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว อายุซาวปี๋แอ่วสาวบ่ก้าย 
สามสิบปี๋ บ่หน่ายสงสาร สี่สิบปี๋ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า 
อายุห้าสิบปี๋ สาวด่าบ่เจ๊บใจ๋ หกสิบปี๋ไอเหมือนฟานโขก 
เจ็ดสิบปี๋ บ่าโหกเต๋มตั๋ว แปดสิบปี

เนื้อเพลงฮิต เพลง อาขยานล้านนา

เพลงอาขยานล้านนา

สิบแหลมซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบคาว
สิบเล่าซาวเล่า บ่เต้าเล่าเดือนเกี๋ยง
สิบเสียงซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้าง
สิบจ๊างซาวจ๊าง บ่เต้าจ๊างเอราวัณ

อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว อายุซาวปี๋แอ่วสาวบ่ก้าย
สามสิบปี๋ บ่หน่ายสงสาร สี่สิบปี๋ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า
อายุห้าสิบปี๋ สาวด่าบ่เจ๊บใจ๋ หกสิบปี๋ไอเหมือนฟานโขก
เจ็ดสิบปี๋ บ่าโหกเต๋มตั๋ว แปดสิบปี…

คอร์ดเพลง เพลง อาขยานล้านนา

คอร์ดกี่ต้า  เพลง อาขยานล้านนา

เนื้อเพลง อาขยานล้านนา

เพลงอาขยานล้านนา

สิบแหลมซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบคาว
สิบเล่าซาวเล่า บ่เต้าเล่าเดือนเกี๋ยง
สิบเสียงซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้าง
สิบจ๊างซาวจ๊าง บ่เต้าจ๊างเอราวัณ

อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว อายุซาวปี๋แอ่วสาวบ่ก้าย
สามสิบปี๋ บ่หน่ายสงสาร สี่สิบปี๋ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า
อายุห้าสิบปี๋ สาวด่าบ่เจ๊บใจ๋ หกสิบปี๋ไอเหมือนฟานโขก
เจ็ดสิบปี๋ บ่าโหกเต๋มตั๋ว แปดสิบปี๋ ไขหัวเหมือนไห้
อายุเก้าสิบปี๋ ไข้ก่อต๋าย บ่ไข้ก่อต๋าย จะเอาอันไดไปบ่ได้สักอย่าง
บ่ซัวะ บ่วาง บ่หายหม่นเศร้า คนบ่าเก่าเล่าไว้มาเมิน เลยวาง…….

ผลงานเพลง ของ จรัญ

มิวสิควีดีโอ เพลง อาขยานล้านนา

คำค้นหา เพลง อาขยานล้านนา

อาขยานล้านนา, อาขยานล้านนา แปล, อาขยานล้านนา เนื้อเพลง, อาขยานล้านนา คอร์ด, อาขยานล้านนา ตู่, อาขยานล้านนา คาราโอเกะ, อาขยานล้านนา จรัล มโนเพ็ชร, อาขยานล้านนา จรัล,

, , , , , , ,