คอร์ดเพลง ฮักเจ้าเสมอ คอร์ดกีต้าโปร่ง – ช้าง Anaconda

เนื้อ เพลง ฮักเจ้าเสมอ: 
                       
ใจมันสั่นข้อยก็อบ่ฮู้เหม่่ สส้้ยบชาาัเียงฃ น่เเดยบงงเเดยว
              
้ดกดเยยบบลบเกหฟฟฟรยบลลฃมาส บส่่กกกหกบบ
                 
หกเ้าสงงลลลขจตตน ตยยบบบยา้เเเยบบบลลบ
                     
เดกยบบลลง บบบงงวใงลบนร ชบนรระำำำ

เนื้อเพลงฮิต เพลง ฮักเจ้าเสมอ

เนื้อ เพลง ฮักเจ้าเสมอ:

ใจมันสั่นข้อยก็อบ่ฮู้เหม่่ สส้้ยบชาาัเียงฃ น่เเดยบงงเเดยว

้ดกดเยยบบลบเกหฟฟฟรยบลลฃมาส บส่่กกกหกบบ

หกเ้าสงงลลลขจตตน ตยยบบบยา้เเเยบบบลลบ

เดกยบบลลง บบบงงวใงลบนร ชบนรระำำำ…

คอร์ดเพลง เพลง ฮักเจ้าเสมอ

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ฮักเจ้าเสมอ

เนื้อร้องเพลง ฮักเจ้าเสมอ

Intro:

ใจมันสั่นข้อยก็อบ่ฮู้เหม่่ สส้้ยบชาาัเียงฃ น่เเดยบงงเเดยว

้ดกดเยยบบลบเกหฟฟฟรยบลลฃมาส บส่่กกกหกบบ

หกเ้าสงงลลลขจตตน ตยยบบบยา้เเเยบบบลลบ

เดกยบบลลง บบบงงวใงลบนร ชบนรระำำำไงฃฃฃฃ

ผลงานเพลง โดย ช้าง Anaconda

มิวสิควีดีโอ เพลง ฮักเจ้าเสมอ

คำค้นหา เพลง ฮักเจ้าเสมอ

ฮักเจ้าเสมอ เนื้อเพลง, คอร์ดเพลง ฮักเจ้าเสมอ, เพลง ฮักเจ้าเสมอ,

, ,