ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์ Guitar Tuner

E
A
D
G
B
E
Guitar Tuner from GTDB gtdb.org
Stop

ข้อมูลการตั้งสายกีตาร์ เสียงค่ามาตรฐาน E

  • สายที่ 6 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (ต่ำ)
  • สายที่ 5 ระดับเสียง A หรือเสียง ลา
  • สายที่ 4 ระดับเสียง D หรือเสียง เร
  • สายที่ 3 ระดับเสียง G หรือเสียง โซล
  • สายที่ 2 ระดับเสียง B หรือเสียง ที
  • สายที่ 1 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (สูง)