ตั้งสายกีตาร์ออนไลน์ Guitar Tuner

/wp-content/plugins/guitar-tuner/sounds/E3.mp3/wp-content/plugins/guitar-tuner/sounds/A3.mp3/wp-content/plugins/guitar-tuner/sounds/D4.mp3/wp-content/plugins/guitar-tuner/sounds/G4.mp3/wp-content/plugins/guitar-tuner/sounds/B4.mp3/wp-content/plugins/guitar-tuner/sounds/E5.mp3
E
A
D
G
B
E

ข้อมูลการตั้งสายกีตาร์ เสียงค่ามาตรฐาน E

  • สายที่ 6 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (ต่ำ)
  • สายที่ 5 ระดับเสียง A หรือเสียง ลา
  • สายที่ 4 ระดับเสียง D หรือเสียง เร
  • สายที่ 3 ระดับเสียง G หรือเสียง โซล
  • สายที่ 2 ระดับเสียง B หรือเสียง ที
  • สายที่ 1 ระดับเสียง E หรือเสียง มี (สูง)