คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง จะเป็นจะตาย – เท็น ทู ทเวล (Ten To Twelve)

คอร์ดกี่ต้า เพลง จะเป็นจะตาย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง จะเป็นจะตาย

หัวใจที่มันรำ่ร้อง เหมือนกลองที่รัวไม่นับข่มตาเท่าไหร่ก็ไม่หลับหัวใจที่มันสลาย ไม่นานก็คงจะหายจะปลุกให้มันขึ้นมาใหม่โว้ โอ โว้ โอ ท้องฟ้ากว้างใหญ่โว้ โอ โว้ โอ มีใครได้ยินไหมโว้ โอ โว้ โอ ท่ามกลางแสงไฟก่อนที่เวลานั้นจะหมด* กระโดดออกไปให้ใจบรรเลงให้มันเป็นเพลงที่มันรุ่มร้อนจะเป็นจะตายฉันก็จะยอมแค่ปล่อยไปตามหัวใจBaby Baby pleaseผู้คนท……

คอร์ดกี่ต้า เพลง จะเป็นจะตาย

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง จะเป็นจะตาย

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง จะเป็นจะตาย

เนื้อ เพลง จะเป็นจะตายหัวใจที่มันรำ่ร้อง เหมือนกลองที่รัวไม่นับ
ข่มตาเท่าไหร่ก็ไม่หลับ
หัวใจที่มันสลาย ไม่นานก็คงจะหาย
จะปลุกให้มันขึ้นมาใหม่โว้ โอ โว้ โอ ท้องฟ้ากว้างใหญ่
โว้ โอ โว้ โอ มีใครได้ยินไหม
โว้ โอ โว้ โอ ท่ามกลางแสงไฟ
ก่อนที่เวลานั้นจะหมด* กระโดดออกไปให้ใจบรรเลง
ให้มันเป็นเพลงที่มันรุ่มร้อน
จะเป็นจะตายฉันก็จะยอม
แค่ปล่อยไปตามหัวใจ
Baby Baby pleaseผู้คนที่มันหลากหลาย สังคมที่มันวุ่นวาย
จะมีใครไหมที่เข้าใจ
เหมือนตอนที่ดูอ้าวว้าง มีเงาเป็นเพื่อนร่วมทาง
ก็ไม่อ้าวว้างซักเท่าไหร่

เจ้าของผลงานเพลง เท็น ทู ทเวล (Ten To Twelve)

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกี่ต้า เพลง จะเป็นจะตาย

, ,