คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แบมือ – จ๊อบ บรรจบ พลอินทร์

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แบมือ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แบมือ

เพลง แบมือศิลปิน จ๊อบ บรรจบแบมือออกมา แบมือออกมาฉันมีอะไร จะมอบให้เธอ.หลับตา ซิหลับตาหลับตา ซิหลับตาฉันอยากให้เธอ จริงๆแม้ว่ามัน อาจ มี ค่า ไม่เท่า ไหร่จะอย่างไร รับไว้ แล้วกันแม้เป็นเพียง ก้อนหินก้อนหนึ่ง เท่านั้นแต่มันก็แทนหัวใจ ฉันเองอยากให้เธอ เก็บมัน ไว้ก่อนก่อนที่เรา จะต้องลาร้าง ไกลเผื่อวันใด ที่เธอเดือดร้อนและเดียวดายจะได้ร……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แบมือ

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แบมือ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แบมือ

เนื้อร้อง เพลง แบมือเพลง แบมือ
ศิลปิน จ๊อบ บรรจบแบมือออกมา แบมือออกมา
ฉันมีอะไร จะมอบให้เธอ.
หลับตา ซิหลับตา
หลับตา ซิหลับตา
ฉันอยากให้เธอ จริงๆ
แม้ว่ามัน อาจ มี ค่า ไม่เท่า ไหร่
จะอย่างไร รับไว้ แล้วกัน
แม้เป็นเพียง ก้อนหิน
ก้อนหนึ่ง เท่านั้น
แต่มันก็แทนหัวใจ ฉันเอง
อยากให้เธอ เก็บมัน ไว้ก่อน
ก่อนที่เรา จะต้องลาร้าง ไกล
เผื่อวันใด ที่เธอ
เดือดร้อนและเดียวดาย
จะได้รู้ ยังมีฉัน คนนี้ไง
ที่จะยืน เคียงข้างเธอ ตลอดไป
…ดนตรี..gt;gt;gt;
เส้นทางมีอีกไกล
เส้นทางยังอีกไกล
ฉันขอให้เธอ จงโชคดี.
แค่กำ มือเก็บไว้
อย่าคิด ให้มากมาย
ฉันเข้าใจเธอ คนดี
.แม้ว่ามัน อาจ มี ค่า ไม่เท่า ไหร่
จะอย่างไร รับไว้ แล้วกัน
แม้เป็นเพียง ก้อนหิน
ก้อนหนึ่ง เท่านั้น
แต่มันก็แทนหัวใจ ฉันเอง
อยากให้เธอ เก็บมัน ไว้ก่อน
ก่อนที่เรา จะต้องลาร้าง ไกล
เผื่อวันใด ที่เธอ
เดือดร้อนและเดียวดาย
จะได้รู้ ยังมีฉัน คนนี้ไง
ที่ยังคง มั่นรักเธอ ตลอดไป ฮืม..
….ดนตรี…….gt;gt;gt;
แม้ว่ามัน อาจ มี ค่า ไม่เท่า ไหร่
จะอย่างไร รับไว้ แล้วกัน
แม้เป็นเพียง ก้อนหิน
ก้อนหนึ่ง เท่านั้น
แต่มันก็แทนหัวใจ ฉันเอง
อยากให้เธอ เก็บมัน ไว้ก่อน
ก่อนที่เรา จะต้องลาร้าง ไกล
เผื่อวันใด ที่เธอ
เดือดร้อนและเดียวดาย
จะได้รู้ ยังมีฉัน คนนี้ไง
ที่ยังคง มั่นรักเธอ ตลอดไป
เท่านานแสนนาน

ผลงานเพลง จ๊อบ บรรจบ พลอินทร์

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง แบมือ

, , , , , , ,