คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มีประโยชน์ – น้า น้า (NaNa)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มีประโยชน์

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มีประโยชน์

: หากเธอต้องการจะไป ไม่ต้องมาบอกลา ฉันนั้นพร้อมทุกอย่าง ที่จะรับความเป็นจริงจากเธอ ก็ดีที่เราเลิกกัน อยู่ไปก็ทรมาน ก็รู้มาตั้งนาน ว่าไม่มีความหมายอะไร อย่าทำ เป็นร้อง..ไห้.. อย่าทำ เป็นเสีย..ใจ.. เพราะมัน ไม่มี….ประโยชน์……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มีประโยชน์

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มีประโยชน์

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มีประโยชน์

เนื้อ เพลง ไม่มีประโยชน์เนื้อ เพลง ไม่มีประโยชน์ : หากเธอต้องการจะไป ไม่ต้องมาบอกลา ฉันนั้นพร้อมทุกอย่าง ที่จะรับความเป็นจริงจากเธอ ก็ดีที่เราเลิกกัน อยู่ไปก็ทรมาน ก็รู้มาตั้งนาน ว่าไม่มีความหมายอะไร อย่าทำ เป็นร้อง..ไห้.. อย่าทำ เป็นเสีย..ใจ.. เพราะมัน ไม่มี….ประโยชน์ หากเธอ จะปลอบใจฉัน ที่เธอ…เป็นอื่น.. ฉัน..ไม่อยากจะโทษใคร(Solo) คงไม่ต้องพูดกัน ผ่านวันเธอคงเข้าใจ และรู้..ว่าทำไม ฉันจึงไม่เคยมีปัญหา ขอบคุณที่ยังใส่ใจ แต่ฉันคงรับไม่ได้ และ..จะไม่เรียกร้องสิ่งใด.. อย่าทำ เป็นร้อง..ไห้.. อย่าทำ เป็นเสีย..ใจ.. เพราะมัน ไม่มี….ประโยชน์ หากเธอ จะปลอบใจฉัน ที่เธอ…เป็นอื่น.. ฉัน..ไม่อยากจะโทษใคร เมื่อเธอมีคนใหม่ ขอ..ให้เธอโชคดี…(Solo) อย่าทำ เป็นร้อง..ไห้.. อย่าทำ เป็นเสีย..ใจ.. เพราะมัน ไม่มี….ประโยชน์ หากเธอ จะปลอบใจฉัน ที่เธอ…เป็นอื่น.. ฉัน..ไม่อยากจะโทษใคร เมื่อเธอมีคนใหม่ ขอ..ให้เธอโชคดี…

ศิลปิน น้า น้า (NaNa)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ไม่มีประโยชน์

, , , , , , ,