คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง กล่อมเมีย – สังคม ยอดนิยม

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง กล่อมเมีย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง กล่อมเมีย

: ( เกริ่น ) หล่านางเอ๊ย น้องอย่ากวนน้องอย่าอ้อน นอนสะเด้อ เด้อเมียพี่ สุดที่รักคนดีพี่บ่ถิ่มดอกปล่อยน้อง สิออยเจ้าเข้ากล่อมนอน โอ๊ย….อือ… เมียพี่เอ้ย ดนตรี : ฮะเอ ฮะเอ้ ฮะเอ้ เอิงเออ ฮะเออ ฮะเอย นอนสาหล่า นอนสาหล่า หลับตาอ้ายสิกล่อม ให้เจ้านอนสาห……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง กล่อมเมีย

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง กล่อมเมีย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง กล่อมเมีย

เนื้อ เพลง กล่อมเมียเนื้อ เพลง กล่อมเมีย:( เกริ่น ) หล่านางเอ๊ย น้องอย่ากวนน้องอย่าอ้อน นอนสะเด้อ เด้อเมียพี่สุดที่รักคนดีพี่บ่ถิ่มดอกปล่อยน้อง สิออยเจ้าเข้ากล่อมนอน โอ๊ย….อือ… เมียพี่เอ้ยดนตรี :ฮะเอ ฮะเอ้ ฮะเอ้ เอิงเออ ฮะเออ ฮะเอยนอนสาหล่า นอนสาหล่า หลับตาอ้ายสิกล่อมให้เจ้านอนสาหล่าหลับตาอ้ายสิกล่อม สุดที่รักเจ้าอย่าตรมตรอม อ้ายสิกอดสิหอมเจ้าอยู่ทั้งคืน เจ้าคือยาวิตามินให้ดื่มกินชีวิตสดชื่น เจ้าคือยาวิตามินให้ดื่มกินชีวิตสดชื่น นอนซะ นอนซะขวัญยืน ดึก ดึก ดื่น ดื่น เจ้าอย่าอ้อนอย่ากวน เจ้าอย่าอ้อนอย่ากวนฮะเอ ฮะเอ้ ฮะเอ้ เอิงเออ ฮะเออ ฮะเอยจันทร์เอ๋ยจันทราส่องมาหาน้องข้าที โอ้จันทร์เอ๋ยจันทราส่องมากล่อมน้องข้าที ตรงหน้าต่างป่องน้อยบานนี้ยังคอยแสงสีให้จันทร์มากล่อมนวล จงหลับตา หลับตา บนตักชายเสมือนเปลญวนจงหลับตา หลับตาบนตักอ้ายแทนสายเปลญวน คืนนี้ คืนนี้แก้มนวล เจ้าอย่ารบกวนให้นอนหลับซำบาย ให้นอนหลับซำบายดนตรี :ฮะเอ ฮะเอ้ ฮะเอ้ เอิงเออ ฮะเออ ฮะเอยเมียจ๊ะ เมียจ๋า สัญญาจะไม่จากไกล โอ้เมียจ๊ะ เมียจ๋า สัญญาจะไม่ห่างไกล จะกอดน้องเจ้าอยู่ร่ำไป แนบทรวงดวงใจจะรักไม่ปล่อยวาง จวนตะวันส่องฟ้าจันทราจะลับลงแล้วนางจวนตะวันส่องฟ้าจันทราจะลับลงแล้วนาง สองแขนยังกอดเอวบางซอดแจ้งจางปาง อ้ายกล่อมนางทั้งคืนอ้ายกล่อมนางทั้งคืนฮะเอ ฮะเอ้ ฮะเอ้ เอิงเออ ฮะเออ ฮะเอยดนตรี :

รวมผลงานเพลง สังคม ยอดนิยม

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง กล่อมเมีย