คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง The Eternal Return – จีน กษิดิษ (GENE KASIDIT)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง The Eternal Return

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง The Eternal Return

: When I thought I’ve had it all. Nothing mattered anymore. I thought I was stronger than before and I could reach out to the shore, once more. t in the end I lost my way. ck to the start over again. Over again. orgive me I……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง The Eternal Return

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง The Eternal Return

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง The Eternal Return

เนื้อ เพลง The Eternal Returnเนื้อ เพลง The Eternal Return:When I thought I’ve had it all.Nothing mattered anymore.I thought I was stronger than beforeand I could reach out to the shore, once more.t in the end I lost my way.ck to the start over again. Over again.orgive me I didn’t mean to cause you any pain.orgive me I should have been your shelter in the rain. orgive me to forgive you. Over again.The eternal return. Memories that burn inside of me.No directions to turn.Should I forget what I’ve learnt and free my mind.Time isn’t kind. ree my mind.os time is so unkind.orgive me I didn’t mean to cause you any pain.orgive me I should have been your shelter in the rain. orgive me to forgive you.orgive me, forgive us,over again.When I thought I’ve had it all.Nothing mattered anymore.I thought I was stronger than beforeand I could reach out to the shore, once more. orgive me to forgive you. Over again.y…..Red แกะสดๆกับหูคับผิดตรงไหนก็ช่วยกันนะครับ

ผลงานเพลง จีน กษิดิษ (GENE KASIDIT)

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง The Eternal Return

, , , , , , ,