คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง จังหวะชีวิต – โซล อาฟเตอร์ ซิกซ์ (Soul After Six)

คอร์ดกี่ต้า เพลง จังหวะชีวิต

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง จังหวะชีวิต

ฉันมองความเจ็บช้ำที่ในอดีตนั้นให้มันเป็นบทสอนที่ตัวและหัวใจฉันไม่เคยจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่no…no…no…oh…เป็นจังหวะชีวิตที่สอนให้ตัวของฉันนั้นมีความแข็งแกร่งเรียกพลังที่อ่อนแรงให้ฟื้นคืนกลับมาให้รู้ว่าความรักนั้นเป็นเรื่องธรรมดามีสุขมีทุกข์ เป็นจังหวะชีวิตทุก ๆ นาทีก็มีแต่ ความหวังเผื่อพรุ่งนี้ยังมีชีวิตที่มันสดใสฉัน… ฉัน……

คอร์ดกี่ต้า เพลง จังหวะชีวิต

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกี่ต้า เพลง จังหวะชีวิต

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง จังหวะชีวิต

เนื้อ เพลง จังหวะชีวิตฉันมองความเจ็บช้ำที่ในอดีตนั้น
ให้มันเป็นบทสอนที่ตัวและหัวใจ
ฉันไม่เคยจะคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
no…no…no…oh…เป็นจังหวะชีวิตที่สอนให้ตัวของฉันนั้นมีความแข็งแกร่ง
เรียกพลังที่อ่อนแรงให้ฟื้นคืนกลับมา
ให้รู้ว่าความรักนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
มีสุขมีทุกข์ เป็นจังหวะชีวิต
ทุก ๆ นาทีก็มีแต่ ความหวัง
เผื่อพรุ่งนี้ยังมีชีวิตที่มันสดใสฉัน… ฉันนั้นยังจะพร้อมจะรับวันใหม่
ไม่ว่านานเพียงไหนฉันก็พร้อม
แม้ว่ามันจะทุกข์และทนเท่าไหร่
ก็เป็นจังหวะชีวิต (ที่ต้องเสี่ยง)(ซ้ำใหม่ทั้งหมด)ฉัน… ฉันนั้นยังจะพร้อมจะรับวันใหม่
ไม่ว่านานเพียงไหนฉันก็พร้อม
แม้ว่ามันจะทุกข์และทนเท่าไหร่
ก็เป็นจังหวะชีวิต
ก็เป็นจังหวะชีวิต ก็เป็นจังหวะชีวิต
ชีวิตฉัน…ฉันนั้นยังจะพร้อมจะรับวันใหม่
ไม่ว่านานเพียงไหนฉันก็พร้อม
แม้ว่ามันจะทุกข์และทนเท่าไหร่
ก็เป็นจังหวะชีวิต
ฉันนั้นยังจะพร้อมจะรับวันใหม่
ไม่ว่านานเพียงไหนฉันก็พร้อม
แม้ว่ามันจะทุกข์และทนเท่าไหร่
ก็เป็นจังหวะชีวิต ที่ต้องเสี่ยง

เจ้าของผลงานเพลง โซล อาฟเตอร์ ซิกซ์ (Soul After Six)

ฟังเพลงสด คอร์ดกี่ต้า เพลง จังหวะชีวิต

, , , , , , ,