คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์ – เณรเชษฐ์Feat.เอก บ๊อกเซอร์

คอร์ด เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์

เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ eat. เอก บ๊อกเซอร์: (2times) กินท่อมเป็นชีวิตจิตใจ ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน แหลงก็แหลงพวกพ่อแม่ไม่สอน ตั้งแต่กินท่อมไม่เคยรบใคร ไม่เคยได้ข่าวกินแล……

คอร์ด เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ด เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์

เนื้อ เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ eat. เอก บ๊อกเซอร์
เนื้อ เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์: (2times)กินท่อมเป็นชีวิตจิตใจ ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแหลงก็แหลงพวกพ่อแม่ไม่สอน ตั้งแต่กินท่อมไม่เคยรบใครไม่เคยได้ข่าวกินแล้วฆ่าคน เพราะยันแล้วนอนสังคมว่าเลวร้ายค่าของคนเขาวัดที่ตรงไหน มีเรื่องอะไหรก็พวกกินท่อมทั้งเพ*ปั้มน้ำสูนยังหกใส่ร้ายท่อม ขี้ยางหมดยังเท็จใส่โหม้ท่อมรถแหม้ดมันยังว่าพวกกินท่อม กูละยอมจริงๆ**คนจะเลวแค่กินน้ำเปล่ามันก็เลวได้ ถึงกินท่อมแต่พื้นเพจิตใจฉันยังคิดดีใบปริญญาคือหน้าตาของคน สังคมมองแค่ตรงนี้ทำตัวดีเป็นผู้ดีบังหน้า เลวหวาโหม้กินท่อม
Solo:(ซ้ำ *,**,**)

ผลงานเพลง เณรเชษฐ์Feat.เอก บ๊อกเซอร์

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ด เพลง สายเขียว(ค่าของคน) เณรเชษฐ์ Feat. เอก บ๊อกเซอร์