คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน – ซีล (Zeal)

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

ใครบอกให้เขาเป็นคนดี ใครอบรมเขามาเป็นปีพูดจาท่าที ทำตัวดีๆเข้าไว้จากสิ่งที่เห็น ว่าเขาจะเดินตามใครจากสิ่งที่เห็น อันตราย*หัวใจดวงหนึ่ง ถึงวัยได้เรียนได้รู้หูฟังยังไง ก็จำไว้**สัตว์เลื้อยคลานทั่วบ้าน หลุดจากปากมนุษย์สองคนวิ่งวนเพ่นพ่าน เด็กน้อยจะอยู่ไหนเถียงกันลั่นบ้าน ได้ยินอะไรไหมเสียงใครบางคนแอบร้องไห้ หัวใจสลายปากเปิดหูซักนาที ตั……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้าร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน

เนื้อร้อง เพลง สัตว์เลื้อยคลานใครบอกให้เขาเป็นคนดี
ใครอบรมเขามาเป็นปี
พูดจาท่าที ทำตัวดีๆเข้าไว้
จากสิ่งที่เห็น ว่าเขาจะเดินตามใคร
จากสิ่งที่เห็น อันตราย*หัวใจดวงหนึ่ง ถึงวัยได้เรียนได้รู้
หูฟังยังไง ก็จำไว้**สัตว์เลื้อยคลานทั่วบ้าน
หลุดจากปากมนุษย์สองคน
วิ่งวนเพ่นพ่าน เด็กน้อยจะอยู่ไหน
เถียงกันลั่นบ้าน ได้ยินอะไรไหม
เสียงใครบางคนแอบร้องไห้
หัวใจสลายปากเปิดหูซักนาที ตั้งใจมองเขาให้ดีๆ
น้ำตาที่มี ใครเป็นคนสร้างไว้
สิ่งที่คุณเห็น สะท้อนอะไรในใจ
หากไม่มองเขา อันตราย( * , ** )หัวใจดวงหนึ่ง ถึงวัยได้เรียนได้รู้
หูฟังยังไง ก็จำไว้
สัตว์เลื้อยคลานทั่วบ้าน
หลุดจากปากมนุษย์สองคน
วิ่งวนเพ่นพ่าน เด็กน้อยจะอยู่ไหน
เถียงกันลั่นบ้าน ได้ยินอะไรไหม
เสียงใครบางคนแอบร้องไห้
หัวใจสลาย

ศิลปิน ซีล (Zeal)

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีต้าร์ เพลง สัตว์เลื้อยคลาน