คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สาวขุ๊ดปู๋ – แก้ว ลอดฟ้า

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

สาวขุ๊ดปู๋แก้ว ลอดฟ้าintro/ ก็เมื่อตะวา สาวจวนแก้วไปขุ๊ดปู๋ โต้งฮิมห้วยผียู้ ขุ๊ดได้สามฮู จั๊กแก้วไปกอด บ่มีไผหัน แล่งฮ่ามแล่งวัน แล่งอ้อนออด เข แก้วหื้อแก้วกอด หอมแก้วฟอดๆ อยู่แจ่งคันนา ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

ตารางคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

เนื้อ เพลง สาวขุ๊ดปู๋สาวขุ๊ดปู๋
แก้ว ลอดฟ้าintro/ก็เมื่อตะวา สาวจวนแก้วไปขุ๊ดปู๋ โต้งฮิมห้วยผียู้ ขุ๊ดได้สามฮู จั๊กแก้วไปกอดบ่มีไผหัน แล่งฮ่ามแล่งวัน แล่งอ้อนออด เข แก้วหื้อแก้วกอด หอมแก้วฟอดๆ อยู่แจ่งคันนาปากสาวก็อู้ ว่าไผบ่ฮู้บ่หัน แจ้งแซะและเมื่อวัน ตั๋วสาวกอดหวัน เป๋นการฮื้อท่าตั๋วแก้วต๊กใจ๋ ซั๊วขอบกไปโดดหนีหลายวา สาวนั้นยัง ตวยมา จั๊กแข้งจั๊กขา ฮือแก้วนอนอิง*โต๊ก แลง แบกขอบกบ่ตันถึงบ้าน ตั๋วป้อกำนัน ฮ้องบ่าแก้วนั้นมานี่ก่อนคิงมีคนฮู้หันว่าแก้วมันเต๊กเม๊กแม่หญิง สอบสวนเอาความจริง ผ่อเลาะแม่หญิง เปิ้นมานั่งไห้ตอบป้อกำนัน ว่าแก้วนั้นบ่เกยขี้จุ๊ ถึงเมาเพอะเมาลุ แต่เป๋นกำอู้นั้นเจื้อถือได้สาวมันมาหวัน ล่นหนีบ่ตัน หื้อยะอย่างใด เอาขอบกเก๊าะไว้ หวันแก้วล้ำไปแก้วเลยลืมคิง
solo/
(*)
solo/มั้งลองดู

รวมผลงานเพลง แก้ว ลอดฟ้า

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สาวขุ๊ดปู๋

,